Geleneksel Bilginin Korunması Ve Sürdürülmesinde Coğrafi İşaretleme Ve Müzeler: Geleneksel Ve Çağdaş Yaklaşımlar

Fotoğrafa tıklayarak dokümanı görüntüleyebilirsiniz