­ KARLICA (ŞOŞİK) KÖYÜ KALESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Karlıca (Şoşik) Köyü Kalesi - Ağrı

Kimlik
Adı Karlıca (Şoşik) Köyü Kalesi
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Karlıca Köyü
Adres Karlıca Köyü/Hamur
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel 1
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Hamur ilçe merkezinin doğusunda bulunan kale Aladağ’ın bir uzantısı olan ve üzerinde bulunan Şoşik dağından adını alır. Ağrı şehir merkezine 20 km. uzaklıkta bulunan Şoşik (Karlıca) Köyü’ne hakim bir kayalık üzerine kurulan kalenin üç tarafı uçurumlarla çevrilidir. Kalenin ilk yapımı hakkında kesin bir bilgimiz yoksa da konumu, inşa tarzı, iç kalenin güneyindeki kayalık yükseltide, Urartu dönemi kalelerinde rastlanan ve kutsal alana çıkışı sağlayan, kayaların kesilmesiyle yapılmış üç basamaklı merdiven ve kaya çanakları Doğu Anadolu’daki diğer Urartu kaleleri ile benzerliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle ilk İnşasının Urartu döneminde gerçeklemesi kuvvetle muhtemeldir. Kale, günümüze ulaşan hali ile Ortaçağa ait özellikleri yansıtmaktadır. XVII. yüzyıl ortalarında bölgeye gelen ünlü seyyah Evliya Çelebi seyahatnamesinde bölgedeki diğer kaleler gibi bu kaleyi de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Ziyadüddin’e mal etmektedir. Kaleye çıkmak için blok taşlardan basamaklar yapılmıştır. İnşa edildiği platform güneydoğu-kuzeybatı istikametine doğru uzanır ve üç tarafı derin uçurumlarla çevrilidir. Asıl iç kale 10 x 20 m. ebatlarında olup etrafı doğal kayalardan da faydalanılarak dış surlarla kuşatılmıştır. Bu gün dış surların hemen hemen tamamı harap durumda olup, batı tarafında birer metre genişliğinde iki burç kalıntısı dışında pek bir şey kalmamıştır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Hamur ilçe merkezinin doğusunda bulunan kale Aladağ’ın bir uzantısı olan ve üzerinde bulunan Şoşik dağından adını alır. Ağrı şehir merkezine 20 km. uzaklıkta bulunan Şoşik (Karlıca) Köyü’ne hakim bir kayalık üzerine kurulan kalenin üç tarafı uçurumlarla çevrilidir. Kalenin ilk yapımı hakkında kesin bir bilgimiz yoksa da konumu, inşa tarzı, iç kalenin güneyindeki kayalık yükseltide, Urartu dönemi kalelerinde rastlanan ve kutsal alana çıkışı sağlayan, kayaların kesilmesiyle yapılmış üç basamaklı merdiven ve kaya çanakları Doğu Anadolu’daki diğer Urartu kaleleri ile benzerliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle ilk İnşasının Urartu döneminde gerçeklemesi kuvvetle muhtemeldir. Kale, günümüze ulaşan hali ile Ortaçağa ait özellikleri yansıtmaktadır. XVII. yüzyıl ortalarında bölgeye gelen ünlü seyyah Evliya Çelebi seyahatnamesinde bölgedeki diğer kaleler gibi bu kaleyi de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Ziyadüddin’e mal etmektedir. Kaleye çıkmak için blok taşlardan basamaklar yapılmıştır. İnşa edildiği platform güneydoğu-kuzeybatı istikametine doğru uzanır ve üç tarafı derin uçurumlarla çevrilidir. Asıl iç kale 10 x 20 m. ebatlarında olup etrafı doğal kayalardan da faydalanılarak dış surlarla kuşatılmıştır. Bu gün dış surların hemen hemen tamamı harap durumda olup, batı tarafında birer metre genişliğinde iki burç kalıntısı dışında pek bir şey kalmamıştır. Konumu ve mimari yapısı ve buluntular Erken Demir Çağı kaleleri içinde önemli bir yere sahiptir. 1. derecede arkeolojik sit alanıdır. : Kaçak kazılar ve tahribatlar çok fazladır. Bu nedenle kaleye çok büyük zarar verilmiştir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 22.12.2006 477
Yayın Dizini Doç.Dr.Yusuf ÇETİN Ağrı Kültür ve Doğa Varlıkaları Envanteri 2013
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 3239    Eklenme Tarihi : 12 Mart 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 18 Nisan 2014 Cuma