­ BİLECİK YEREL MİMARİSİ | Kültür Portalı

Bilecik Yerel Mimarisi - Bilecik

Halk Mimarisi

Eski Bilecik birbirinin güneşini, havasını ve görünüşünü kesmeyecek şekilde yapılmış; kırmızı kiremitli, ahşap tavanlı, genellikle beyaz badanalı ve çatıları birbirine değen evlerden oluşurdu. En önemli özelliği iki üç katlı oluşu olan bu evlerde yakın bir tarihe kadar inşaat malzemesi olarak kerpiç ve ağaç kullanılmaktaydı.

Evlerin alt katları hizmet bölümleri, ara katlar asıl yaşama odaları veya ipek böcekciliği için ayrılmıştır. Cumbalı yapılar da ahşap ve taş uyumlu olarak kullanılıyordu. Özellikle Osmaneli merkezi ve çevre köylerinde yoğun Osmanlı dönemine ait sivil mimarlık örnekleri halen mevcuttur. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılmış yapılarda ise yapı tekniği tamamen ahşap özelliği göstermektedir. İlin sahip olduğu tarihi kültürel değerlerin birçoğu Türk Sanat Tarihi'nin ilk dönem Osmanlı mimarlık eserlerinin bulunduğu çağa aittir. Camiler genellikle taş temelden, kare plan üzerine kubbeli, bir kısmı tamamen taştan sade özelikle yapılmıştır. Yine kubbeli özellikte yapılmış fazla incelik göstermeyen hamamlar ise; soğuktan sıcağa doğru ilerleyen bölümler halindedir. Türbelerin inşasında kesme taşlar kullanıldığı gibi tuğla da kullanılmış ve üzeri kubbe ile örtülmüştür. Kesme taş ve tuğlanın da kullanılarak yapıldığı kervan saraylar ise dikdörtgen plana sahip ve kapı üzerleri kemerlidir. Ayrıca Köprüler taştan yapılmış, çeşmeler neoklasik yapıda, surlar Roma ve Bizans Dönemi'ne ait özellikle, kilise antik ve Bizans sanatları karışımı üslupta yapılmıştır.

Görüntülenme Sayısı : 3562    Eklenme Tarihi : 11 Ocak 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 06 Ekim 2020 Salı