­ HÜSEYİN TİMUR KÜMBETİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

HÜSEYİN TİMUR KÜMBETİ - Bitlis

Kimlik
Adı HÜSEYİN TİMUR KÜMBETİ
Envanter No 10
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii BİTLİS-AHLAT
Adres İkikubbe Mahallesi – Çifte Kümbetler mevkii
Pafta K48b.25d.3
Ada 171
Parsel 8
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran -
Yapım Tarihi -
Yapan -
Kültür Dönemi
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım İkikubbe Mahallesinde mahalle yolunun güneyinde bulunan çifte kümbetlerden ikincisidir. XIII. yy. ikinci yarısına tarihlenen Kümbet Hüseyin Timur'a aittir. İki katlı olup alt kat cenazelik kısmını oluşturmaktadır. Yapının üzeri konik külahla nihayetlendirilmiştir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Kümbet, 6.72X 6.72 m. ebadında kare plan üzerine kurulmuş kaide, aynı zamanda cenazelik kısmı teşkil eder. Altı basamaklı merdivenle inilen cenazeliği ayna tonozla örtülmüş olup güney kanar ortasında sivri kemerli büyük bir niş yer almaktadır. Cenazelik üç adet mazgal pencereyle aydınlanmaktadır. Kaidesinin köşe kenarları üçer üçgen pahlarla kesilmiştir. Böylece kaide üzerinde geçiş belirgin bir kuşağı takip eden gövde tam bir silindir teşkil etmektedir. Gövde ile kaide arasında bulunan etek frizinde bütün kenarları çepeçevre saran zencerek motifli birinci kuşakla, dışa doğru genişleyen ikinci ve kalın hatlı 35cm.lik ikinci kuşak yer alır. Pencere ve kapı nişlerinin çevresi sivri kemer konturları ile belirtilerek ayrı bir güzellik kazanmıştır. Giriş kapısının çevre bordürü diğerlerinden daha zengin işçilikle işlenmiştir. Gövdeyi ayıran dikey plasterlerle birleşen örgülü kuşağın üzerine beyaz taşa işlenmiş kitabe kuşağı yer almaktadır. Kitabe kuşağı üzerinde ise zencerek motifli diğer bir kuşak sarmaktadır. Üst örtüyü teşkil eden külah tepe noktasında birleşen yuvarlak fitilli hatlarla bölümlere ayrılmıştır. Külahın orta kısmı bursa kemeri şeklinde fitillerle kesilmekte ve dikey hatlar kemerlerin alt ve üst kısımları ile birleşmektedir. İç kısmı nişlerle panolara ayrılmış, güney cephesindeki pencere mihrap olarak kullanılmıştır. Türbenin cenazeliğinde, kitabede belirtildiğine göre 1281 tarihinde ölen Hüseyin Timur, 1279 tarihinde ölen Hüsamettin Hüseyin Aka'nın kızı Esentekin Hatunun gömülü olduğu anlaşılmaktadır
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Türbe
Bugünkü Kullanımı Türbe
Önerilen Kullanım Türbe
Tescil Kararı G.E.E.A.Y.K 23.07.1981/A-3017-T.K.T.V.Y.K 31.01.1986-1818-VAN K.B.K 16.07.2010-667
Yayın Dizini 1- Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler II
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1602    Eklenme Tarihi : 29 Mart 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 29 Mart 2013 Cuma