­ KOYUNBABA KÖPRÜSÜ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Koyunbaba Köprüsü - Çorum

Kimlik
Adı Koyunbaba Köprüsü
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Kale yanı Mevkii
Adres Osmancık İlçesi
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Osmancık İlçe merkezinde Kızılırmak üzerinde bulunan Koyunbaba Köprüsü II. Beyazıt zamanında yapılmıştır. Yapımına M.1484 (H. 889) yılında başlanmış, M.1489 (H.894) yılında tamamlanmıştır. Uzunluğu 250m., genişliği 7.5m. olan köprü dikdörtgen kesitli sarı kesme taşlardan yapılmıştır. Sivri kemerli 19 gözlüdür. Ancak bugün zamanla ırmak birikintileriyle dolması nedeniyle 15 gözü görülebilmektedir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar .
Ayrıntılı Tanımı İki kıyı arasındaki bağlantıyı sağlayan köprünün en büyük gözü üzerindeki kırılma iki yana doğru hafif bir eğimle devam ederek iki yana eğimli köprülerin bir çeşitlemesini vermektedir. Köprü, profilli bir kornişle belirlenen yüksek korkuluğun altındaki bütün gözler hafif sivri kemerli açıklıklardan oluşmuştur. Taşıyıcı kemer üstünde biraz öne çıkan takviye kemeri ve tempan duvarı ile kademelenerek yükselen profilli kuruluş köprüyü hareketlendirmektedir. Köprü üzerinde her iki yanda 1.07m. yükseklikte hafif dışa meyilli taş korkuluklar, kenarları bir uçtan bir uca kat eder. Korkulukların iç kısmında yayaların yürüyebileceği dar bir şerit yol bırakılmıştır. Adını ünlü Türk velilerinden olan Koyunbaba’dan alan köprünün kale dibindeki ayağının karşısında kitabesi yer almaktadır. Kitabe , birbirine paralel 5 sıradan meydana gelmektedir. Kitabede yalnızca köprüyü yaptırandan bahsedilmekte, köprü mimarı hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. Başlı başına ayrı bir sanat eseri olarak ele alınan kitabede: “Yardımından dolayı Allah’a Hamd ve doğru yolun Kılavuzu Muhammed ve onun yüce ailesine ve halkı doğru yola yönelten ashabına salat olsun. Dünya, ibret sahiplerinin nazarında hayır ve geçit köprüsüdür. Yaratıklar için sürekli hayat ve sevinç imkânsızdır. Ne mutlu o başlangıç ve sonu düşünen kimseye ki, ahiret yolcuğuna devir için sevap edine. Sürüp giden sadaka ise, ne güzel sevaptır. Sadır ola bu yüce emir, bütün ülkelerde sürekli geçerli olsun. Ulu, adaletli, bilgin sultan ve yiğit, yüce hakan, milletlerin yönetimini elinde tutan, arap ve acem sultanlarının sultanı, gazi ve mücahitlerin efendisi, kafir ve müşrikleri kahreden, krallar sultanı ve denizler hakanı, ihsan ve kudret sahibi Allah’ın desteklediği “ Sultan Ebül-Fetih Beyazıt bin Mehmet Han”. Allah onun saltanatını gece ve gündüzler birbirini izledikçe sürdürsün. Kıyamet gününde sevaba ermek, üzerinden geçenlere ibret olmak, umum tarafından faydalanılmak amacıyla sürekli bir hayır olan bu değerli köprünün sağlam olarak yapılmasını emreyledi. Bu hayırlı eserin tesisi, 889 senesinin Şaban ayında başlandı ve 894 senesinde tamam oldu “ denilmektedir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Köprü
Bugünkü Kullanımı Köprü
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 12.02.1972 / 6212
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1754    Eklenme Tarihi : 01 Mart 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 01 Mart 2013 Cuma