­

“AKÇAKOCA SENİN GÖZÜNDEN DAHA BİR GÜZEL” FOTOĞRAF YARIŞMASI | Türkiye

Etkinlik Bilgileri

Yarışma
09 Kasım 2022 Çarşamba - 09:00    ~    02 Haziran 2023 Cuma - 17:30
Ulusal
Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Üniversitesi (Teknik Destek)
https://vatandas.ktb.gov.tr/
Düzce’nin Akçakoca ilçesinin kültürel ve doğal zenginliklerini fotoğraf sanatçılarının objektifinden görmek, çalışmalarını desteklemek ve ilçenin tanıtımına katkı sağlayarak ulusal düzeyde bilinirliğini artırmak amacıyla Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde “Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir Güzel” adlı fotoğraf yarışması düzenlenmesi planlanmıştır. Yarışma başvurularında; • Akçakoca’da Kültür • Akçakoca’da Doğa • Akçakoca’da Tarih • Akçakoca’da Gastronomi temalarını ön plana çıkartan eserler beklenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI

 • Bahse konu temaların ön plana çıkarıldığı fotoğrafların Düzce ili, Akçakoca ilçesi sınırları içinde çekilmiş olması zorunludur.
 • Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir Güzel” adlı fotoğraf yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri'nin birinci derece yakınları dışında, yarışmanın son başvuru günü itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Katılımcılar, yarışmaya en fazla 6 (altı) fotoğraf ile katılabilir. (Fotoğrafların tümü tek bir temadan ya da ayrı ayrı bütün temalardan oluşabilir.)
 • Katılımcılar; çekeceği fotoğraflarda kendi anlatım biçimlerine uygun farklı bakış açıları, yaklaşım ve yorum kullanmakta serbesttirler.
 • Daha önce düzenlenmiş olan ya da eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içeren başvuru fotoğrafları yarışmaya katılamaz. Aksine davranış, kural ihlali sayılır.

Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir Güzel” adlı fotoğraf yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi internet sitesinden (https://duzce.ktb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarından duyurulur. Yarışmaya katılanlara başvuruda belirttikleri e-posta adresi üzerinden bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, e-postalarını, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi internet sitesini (https://duzce.ktb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarını günlük takip ettikleri kabul edilir.

YARIŞMA BAŞVURUSU

 • Yarışma başvuruları https://vatandas.ktb.gov.tr/ üzerinden yapılacaktır. Bu başvuru yolu dışında hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar, başvuru sayfasındaki başvurularını tamamladıkları andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Başvurular 02 Haziran 2023 tarihinde 17.30'da sona erecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR VE FOTOĞRAFLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 • Başvuru fotoğrafları, 50 cm x 70 cm baskıya uygun ve en az 300 dpi JPEG, JPG veya PNG formatında olacaktır.
 • Fotoğraflar üzerinde hiçbir şekilde katılımcının kimliğini belirtebilecek imza, isim, rumuz, mühür, tanıtıcı simge vb. olmayacaktır.
 • Fotoğraflarda toz alma, keskinlik ve renk düzenleme gibi müdahaleler kabul edilebilir; ancak doku müdahalesi yapılan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Her başvuru fotoğrafı başvuru sayfasındaki alana istenilen şekilde yüklenecektir.
 • Katılımcılar, başvuru formunu tam ve eksizsiz şekilde dolduracaklardır. 

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ

 • Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir Güzel” adlı fotoğraf yarışması Seçici Kurulu, Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından müştereken belirlenecek, içerisinde akademisyen ve sanatçıların da bulunacağı 5 üyeden oluşturulacaktır.
 • Yarışma Seçici Kurul Üyeleri’nin isimleri, son başvuru tarihinden sonra Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi internet sitesinden (https://duzce.ktb.gov.tr/ ) ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
 • Seçici Kurul 2023 yılı içerisinde; başvuru fotoğrafları ve fotoğraf bilgileri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiyi görmeden, başvuruları değerlendirerek başarı ödülüne ve sergilemeye değer görülen fotoğrafları belirleyecektir.
 • Seçici Kurul; fotoğrafları teknik özelliklerinin yanı sıra temaya uygunluk, anlam, yaratıcılık, farklılık ve estetik bütünlük çerçevesinde de ele alacaktır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda dereceye giren fotoğraflar, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün resmi internet sitesinde (https://duzce.ktb.gov.tr/ ve sosyal medya hesaplarında 3 (üç) gün süreyle askıda kalacak ve kamuoyuyla paylaşılacak; askı aşamasında şartname maddelerini ihlal ettiği tespit edilen veya bu yönde itiraz olan fotoğraf/fotoğrafların listeden çıkartılıp çıkartılmamasına ve gerek görüldüğü takdirde ikinci bir askı sürecinin başlayıp başlamayacağına Seçici Kurul tarafından karar verilecektir.
 • Sonuçlara ilişkin itirazlar askı süresi içerisinde dilekçe yoluyla Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılabilecektir.
 • Askı sürecinin tamamlanmasıyla Seçici Kurul değerlendirmesi nihai olarak netleşmiş olacak ve akabinde yarışma sonuçları kamuoyuna duyurulacaktır.

ÖDÜLLER

Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir Güzel” adlı fotoğraf yarışması kapsamında;

 • Birincilik Ödülü: 20.000 TL
 • İkincilik Ödülü: 15.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL
 • Mansiyon Ödülü: 2.000 TL (3 Eser seçilecektir.)
 • Dron Çekimi Özel Ödülü: 3000 TL (1 Eser seçilecektir.)
 • Sergileme Ödülü: 500 TL (30 Eser seçilecektir.) olarak belirlenmiştir.
 • Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
 • Yarışma sonuçları, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi internet sitesinden (https://duzce.ktb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Para ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını yazılı olarak bildirmemesi durumunda ödül ve sergileme bedeli, 2023 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

“AKÇAKOCA SENİN GÖZÜNDEN DAHA BİR GÜZEL” FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ, SERGİSİ ve KATALOĞU

 • Seçici Kurul tarafından Başarı Ödülü ve Sergileme’ye değer bulunan başvuru fotoğrafları; “Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir Güzel” adlı fotoğraf yarışması sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Dereceye giren fotoğrafların katalog baskısı, foto blok baskısı ve sergileme giderleri Akçakoca Kaymakamlığı ve Akçakoca Ticaret Odası tarafından müştereken karşılanacaktır.
 • Ödül alan başvuru fotoğraflarının sahipleri, ödül töreni ve sergi açılışında bizzat bulunarak belgelerini almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Sergi kataloğunda; dereceye giren fotoğraflarda, katılımcıların isimleri ve e-posta adresleri yer alacaktır. Sergi Kataloğu yarışmayı düzenleyen kurumların ve kuruluşların resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Sergi tarihi, ödül töreni ve yeri Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi internet sitesinden (https://duzce.ktb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

TELİF HAKKI

 • Her başvuru sahibi yarışmaya göndereceği tüm fotoğraf/fotoğrafların -para ödülü ve/veya sergileme ödülü alsa da almasa da- dijital ve/veya basılı platformlarda, yayım ve kullanım haklarını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 21., 22., 23, 24. ve 25 maddeleri uyarınca yarışmayı düzenleyen kurumlara devretmiş sayılır. Fotoğraf/Fotoğrafların kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlardan ve iş birliği içinde bulunduğu 3. kişilerden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Ödül ve Sergileme alan fotoğraf sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan fotoğraflar için verilen para ödüllerinden başka fotoğrafın kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlardan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Fotoğraf sahibi, fotoğrafın kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu fotoğraf üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; fotoğrafı üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde fotoğraf sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir. Fotoğraf kadrajına giren insanlar ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da fotoğraf sahibine aittir.
 • Fotoğrafı ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar; süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde fotoğraf sahibinin ismini belirterek veya belirtmeyerek kullanabilecek ve kurumsal iş birliği içinde bulunduğu 3. kişilere süresiz olarak kullandırabilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

 • Katılım bilgileri ve şartnameye https://vatandas.ktb.gov.tr/, https://duzce.ktb.gov.tr/ adresleri ve Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecektir.
 • Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasının müştereken alacağı kararlar geçerlidir.

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 461    Eklenme Tarihi : 09 Mayıs 2023 Salı    Güncellenme Tarihi : 09 Mayıs 2023 Salı