­ ŞEYH FETULLAH CAMİ (ŞIH CAMİ) | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Şeyh Fetullah Cami (Şıh Cami) - Gaziantep

Kimlik
Adı Şeyh Fetullah Cami (Şıh Cami)
Envanter No 7A
Harita No 526325
Mah. Köy - Mevkii kepenek
Adres Kepenek mah. Şehitler Cad. Şahinbey /Gaziantep
Pafta 66
Ada 526
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 1
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Şıh Fettullah Cami Vakfı
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 1563
Yapan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe var
Vakfiye var
Genel Tanım Şeyh Fetullah Cami (Şıh Cami) Gaziantep teki en önemli külliyenin (cami, zaviye hamam ve medreseden oluşan) camisidir. Cami ile külliyenin diğer yapıları arasındaki ilişki kopmuş durumdadır. Bu nedenle çevresi ile değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar genel bakım ve onarımlar
Ayrıntılı Tanımı Şeyh Fetullah Cami (Şıh Cami) Gaziantep teki en önemli külliyenin (cami, zaviye hamam ve medreseden oluşan) camisidir. Cami ile külliyenin diğer yapıları arasındaki ilişki kopmuş durumdadır. Bu nedenle çevresi ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yapının diğer önemli yanı devrinin taş dekorasyonunun, renkli taş süslemesinin en iyi örneklerini taşımasıdır. Özellikle mihrabı bu özellikleriyle dikkat çekicidir. Cami vakfiye tarihine göre1563 de yapılmıştır. Cami ortada sekizgen büyük siyah yekpare desteğe oturan sekiz büyük trompla değişik bir plan gösterir, tamamen kesme taştan yapılmıştır. Son cemaat yerinin duvarında mukarnaslı kemer üzengilerine oturan dört adet sivri kemer yer almakta ibadet mekânına girişi sağlayan yapı bu kemerlerden sağdan ikinci kemerin içine rastlamaktadır. Caminin ortada bir ayağa oturan yelpaze tonozlarla duvara bağlanan örgü sistemi ile özgün ve tekrarlanmamış bir örnek olarak bu devir yapıları arasında yer almaktadır. Kapı çerçevesi dışta yuvarlak silme ile çevrelenmiş. Ortada geniş bir silme tekrar iç kısımda ikinci yuvarlak silme içine alınmıştır. Silmeler üst kısımda daralmaktadır. Kapı sarkıtlı mukarnas kav saralıdır. mukarnaslardaki sarkıtlar birbirinden farklı şekilde yapılmıştır. Kuzeyde giriş kapısının üzerinde mahfil bulunur yarım küre kav saralı mihrap iki renk taştan değişik örneklerle süslenmiş dıştan siyah beyaz taşla lotus pal metli bir çerçeve içine alınmıştır. Son cemaat yerin de üç kare desteği birbirine bağlayan sivri kemerlerin üzeri düz ahşap bir çatı ile örtülüdür. Şeyh Fetullah ın türbesi caminin güney yanındaki hazirede mihrap kısmının bulunduğu çıkıntının doğu diğer bölümünün güney duvarının birleştiği köşede olup üstü açık mezardır. Türbenin bulunduğu hazireye (şıh ocağı)denir.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 1647
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 6128    Eklenme Tarihi : 29 Nisan 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 29 Nisan 2013 Pazartesi