­

1'İNCİ ULUSAL AYÇİÇEĞİ FOTOĞRAF YARIŞMASI | Türkiye

Etkinlik Bilgileri

Yarışma
14 Temmuz 2021 Çarşamba - 08:00    ~    13 Eylül 2021 Pazartesi - 20:00
Ulusal
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Adres: Gündoğdu-Turgut Mah. Avni Anıl Sok. No:5 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ Tel : (0282) 262 60 12 - 262 60 13 - 502 02 93
Yağı için yetiştirildiği bilinen fakat görüntüsü de çeşitli doğa koşullarıyla birleştiğinde göz alıcı manzaralar yaratanAyçiçeği; nam-ı diğer günebakan, gündöndü, günçiçeği, güne aşık, güntabak, güne tapan, çiğdem, devriamber, deranber, aydın çiçeği, vardıvan, sımıska, şemşamer yaz aylarında tarlalarda uzaktan kilim gibi sarı sarı dokunmuş ve sıra sıra dizilmiş halleriyle görsel bir zenginlik sunarlar. Ayçiçekleri; Vincent Van Gogh’un en ünlü eserlerine ilham olmuş sıklıkla dönüp çalıştığı ve en sevdiği temalardan biridir. Katılımcılardan ayçiçeğinin üretim ve hasat aşamaları esnasında çekilen fotoğrafları beklenmektedir.

T.C. Tekirdağ Valiliği

Trakya Birlik “1.Ulusal Ayçiçeği Fotoğraf Yarışması’’

Şartnamesi

 

Yarışmanın Konusu:

Yağı için yetiştirildiği bilinen fakat görüntüsü de çeşitli doğa koşullarıyla birleştiğinde göz alıcı manzaralar yaratanAyçiçeği; nam-ı diğer günebakan, gündöndü, günçiçeği, güne aşık, güntabak, güne tapan, çiğdem, devriamber, deranber, aydın çiçeği, vardıvan, sımıska, şemşamer yaz aylarında tarlalarda uzaktan kilim gibi sarı sarı dokunmuş ve sıra sıra dizilmiş halleriyle görsel bir zenginlik sunarlar. Ayçiçekleri; Vincent Van Gogh’un en ünlü eserlerine ilham olmuş sıklıkla dönüp çalıştığı ve en sevdiği temalardan biridir. Katılımcılardan ayçiçeğinin üretim ve hasat aşamaları esnasında çekilen fotoğrafları beklenmektedir.

 

Yarışmanın Amacı: 

Trakya Birlik arşivi zenginleştirilerek, katılımcılardan seçilecek fotoğraflar ile günümüzün yarına taşınmasına hizmet edilecektir. Fotoğraf sanatına ilgi duyulmasına, sanatsal faaliyetlere katılımın artırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla düzenlenecektir.

 

Yarışma Kategori / Bölümleri:

Yarışma, dijital (sayısal) kategoride Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

Katılım Şartları:

 • 1-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • 2-Katılımcılar 2018 - 2021 yılları arasında ayçiçeğinin üretim ve hasat aşamalarını belgeleyen fotoğraflar ile yarışmaya katılabilecektir. Belirtilen tarihleri kapsamayan ve exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapıldığı tespit edilen fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • 3-Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 5 (beş) adet sayısal renkli fotoğraf ile katılabilecektir.
 • 4-Yarışmaya seçici kurul üyeleri, düzenleme kurulu üyeleri, yarışma sekreteri ve bu kişilerin birinci derece yakınları katılamayacaktır. Bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaşını dolduran tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecektir.
 • 5-Katılımcılar fotoğraflarını ‘’kulturturizmyarisma@gmail.com’’ adresine ‘’wetransfer’’ ile gönderecektir.
 • 6-Katılımcı göndereceği fotoğraflar ile birlikte; Adı-Soyadı, e-mail adresi, gsm numarası ve ikamet adresi bilgilerini de ekleyerek tek bir dosya halinde gönderecektir.
 • 7-Fotoğraflar seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır
 • 8-Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme işlemlerinin dışında renk, keskinlik, toz alma gibi basit işlemler yapılması; kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • 9-Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafların sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmeyecektir.
 • 10-Katılımcılar fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt edeceklerdir. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda yarışmacı diskalifiye olacaktır. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğraflarının yarışmaya gönderilmesine ve fotoğrafların görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilecektir.
 • 11-Kural ihlali yapan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının 7 (yedi) iş günü içerisinde ödülü düzenleyici kuruma iade etmesi gerekir. Yalnızca ödül grubunda boş bırakılan ödül sıralaması kaydırma yapmak suretiyle yeniden belirlenerek jüri değerlendirmesindeki puanlamaya müracaat edilecektir. Sergileme sırasında bir değişiklik olmayacak ve ilave yapılmayacaktır.
 • 12-Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilecektir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • 13-Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • 14-Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb. unsurların saptanması halinde yarışmacı diskalifiye edilecektir.
 • 15-Düzenleyici kurum, ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Katılımcının istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinası ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • 16-Yarışma sonuçları Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü web sayfasından duyurulacaktır.
 • 17-Yarışmaya katılan katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

 

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • 1-Katılımcı fotoğraflarını kulturturizmyarisma@gmail.com adresine wetransfer ile gönderecektir. Alternatif hiçbir gönderi ( kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • 2-Fotoğraflar; Katılımcının adı_soyadı,_fotoğrafın adı,_jpg. şeklinde isimlendirilecektir. ( Örnek: Burcu_Tokuc_Sanat_jpg.)
 • 3-İsimlendirmede Ç,Ğ,İ,Ö,Ş,Ü,ç,ı,ğ,ö,ş,ü karakterleri kullanılmamalıdır. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 30 (otuz) karakter olmalıdır.
 • 4-Fotoğraflar seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.( Örnek: 059).
 • 5-Katılımcı göndereceği fotoğraflar ile birlikte; Adı-Soyadı, e-mail adresi, gsm numarası ve ikamet adresi bilgilerini de ekleyerek tek bir dosya halinde gönderecektir.
 • 6-Yarışmaya katılacak fotoğraflar; jpg/jpeg formatında,150-300 dpi çözünürlükte,8-12 sıkıştırma kalitesinde gönderilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi geçmemelidir.
 • 7-Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

 

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

 • 1-Katılımcı, ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Trakya Birlik yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Trakya Birlik’e izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 2-Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Trakya Birlik ve eser sahibinin olacaktır.
 • 3-Trakya Birlik bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3.(üçüncü) kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Trakya Birlik’in hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.
 • 4-Fotoğraflarda görülebilecek insanların, nesne olarak kullanılmış olan mimari yapıların sanat eseri ve insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • 5-Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Tekirdağ Valiliği, Trakya Birlik ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.
 • 6-Yarışmada ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek, 7 (yedi) iş günü içerisinde sistemden silinecektir.
 • 7-Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Trakya Birlik tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılsonunda zaman aşımına uğrayacaktır. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamayacaktır.
 • 8-Fotoğraflar seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • 9-Katılımcılar; fotoğraflarını göndermekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, Katılım yapılması ve yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakları yoktur.
 • 10-Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleme kurulu ve seçici kurul kararları geçerlidir.
 • 11-Fotoğrafların yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi   : 14 Temmuz 2021

Yarışmaya Son Katılım Tarihi: : 13 Eylül 2021 saat 13:00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi: : 19 Eylül 2021

Sonuç Bildirim Tarihi.               : 21 Eylül 2021

 

Ödüller:

Birincilik                                   : 4.000.- TL

İkincilik                                     :  3.000.- TL

Üçüncülük                                :  2.000.- TL

Mansiyon (3 eser)                    :     750.- TL

Sergileme (en fazla 35 eser)    :     250.- TL

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

 

H.İbrahim ÜZMEZOĞLU   TEFOD Başkanı

Hakan TOKUÇ                 EFIAP, UPI Crown 2

İsmail Can AKAN             İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Temsilcisi

Mehmet ÇEVİK                  TEFSAD Başkanı EFIAP/s PPSA Cosplatınıum

Tuncay GÜLTEK                Trakya Birlik Temsilcisi

Yekta Ali KURTULUŞ         Fotoğraf Editörü/Eğitmeni AFIAP

(Seçici kurul en az 4 (dört) üye ile toplanacaktır.)

 

Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Nurcan ÖZDEMİR

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Turgut Mah. Avni Anıl Sok. No:5 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

Telefon: (0282) 262 60 12

Fax.     : (0282) 262 80 00

E-posta: kulturturizmyarisma@gmail.com

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1341    Eklenme Tarihi : 16 Temmuz 2021 Cuma    Güncellenme Tarihi : 12 Aralık 2022 Pazartesi