­

I.ULUSLARARASI ARSLANTEPE ARKEOLOJİ SEMPOZYUMU | Türkiye

Etkinlik Bilgileri

Sempozyum
04 Ekim 2018 Perşembe - 09:00    ~    06 Ekim 2018 Cumartesi - 17:00
Uluslararası
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi, Roma La Sapienza Üniversitesi, Battalgazi Belediyesi, İtalyan Kültür Merkezi,
I. Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZTÜRK murat.ozturk@inonu.edu.tr +90 (507) 338 56 66 Dr. Öğr. Üyesi Sevgi DÖNMEZ ( İnönü Üniversitesi ) sevgi.donmez@inonu.edu.tr Arş. Gör. Çiğdem KIRANŞAN ( İnönü Üniversitesi ) cigdem.kiransan@inonu.edu.tr İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Bulgurlu Mahallesi, 44000 Battalgazi/Malatya Tel:+90 422 3773680 info@arslantepesempozyum.com Tel:+90 422 3773680
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve işbirliğiyle, Roma Sapienza Üniversitesi tarafından Arslantepe’de 1961 yılından bu yana yürütülen sistematik kazılar, devletin ve bürokrasinin doğuşu gibi insan topluluklarının tarihi açısından kritik oluşum süreçlerinde, yerleşmenin ve Malatya ovasının önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Bölgenin tarım potansiyeli ve jeo-madencilik kaynakları açısından zenginliği, Arslantepe’nin uzun tarihi boyunca, M.Ö. V – IV. bin yıldan başlayarak Geç Hitit Dönemi’ne (M.Ö. I. bin yıl) kadar, çevredeki topluluklar için cazip bir politik ve ekonomik merkez haline gelmesini sağlamıştır. Bilinen en eski kamu sarayının çok erken temelleri ile Kalkolitik dönem boyunca Arslantepe Mezopotamya dünyasının hiyerarşik ve merkezi toplumlarının oluşum olgusunun yayılım gösterdiği uç bölgelerden birini oluşturmaktaydı. Arslantepe, kendine has güçlü orijinal yönlerini korurken, Uruk kültürünü yansıtan güney toplulukları ile de yoğun ilişkiler kurmuştur. Saray yapısında binlerce mühür baskısı ve olağanüstü metal silah grubu elde edilmiştir. Bunların arasında tarihte ilk kez belgelenen kılıç dikkat çekicidir. Erken Tunç Çağı ile birlikte, merkezi sistem çökmüş, bölgeler arası üretim ve metallerin değişiminin önemli bileşenlerini oluşturan Kafkas ve Kuzey-Doğu Anadolu Bölgesindeki topluluklar ile güçlü ilişkiler belirmiştir ki muhtemelen bunlar bölgeler arası düzeyde üretim ve metal ticaretinin önemli bileşenlerini oluşturmaktaydılar. Bu dönemde Arslantepe yerleşmesinde metalürji üretimindeki yoğunluk ve önemde azalma yaşanmamıştır. Tam tersine, M.Ö. 3000 yılına tarihlenen bir “kral” mezarında zengin ve geniş buluntuların elde edilmesi dönemin geniş bir metal obje üretme repertuvarına sahip olduğunu kanıtlamaktadır. M.Ö. II. bin yılda Suriye, Mezopotamya ve Anadolu arasındaki ticari, askeri ve siyasi ilişkilerin yoğunlaşması ile Malatya Ovası bu ilişkilerde önemli bir yer tutmaya devam etmiştir. Arslantepe, bu bin yılın ikinci yarısında, Hitit dünyasının önemli bir parçası haline gelerek daha sonradan Geç Hitit Melid Krallığının başkenti olmuştur. Birincisi düzenlenecek Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumunda, bölgenin binlerce yıllık tarihiyle ilgili yukarıda değinilen konular ele alınacaktır. Çeşitli ülkelerden akademisyenler, Arslantepe’nin büyük katkı sağladığı bu ana temaları tartışacaklardır.

1. Gün/1. Day-4 Ekim Sabah/4 October, Morning 1. Gün/1. Day-4 Ekim, Öğleden Sonra/4 October, Afternoon

Açılış Konuşmaları / Introductory Talks (09:00 – 11:30)

Kahve Arası / Coffee Break

12: 00 – 12: 50 Oturum Başkanı / Chair Person Prof Dr. Marcella FRANGIPANE

Prof. Dr. Marcela Frangipane (La Sapienza University): “Remembering Harald Hauptman, a great scholar, and beloved friend (15 Minutes)” beloved friend (15 Minutes)”

Yakındoğu ve Bölge Arkeolojisi Açısından Arslantepe Projesinin Önemi / The Significance of the Arslantepe Project in the Framework of Regional and Near Eastern Archaeology (12:15 – 12:55)

Prof. Dr. Mario Liverani (La Sapienza University): “The   contribution of the Arslantepe long-term excavation project to Near Eastern Archaeology and excavation project to Near Eastern Archaeology and Ancient History” (20 min.)

Prof. Dr. Mehmet Özdogan (İstanbul University): “İstanbul University Archaeology Department involvement in the region of Malatya in the context of ground-breaking results of Arslantepe excavations” (20 min.)

beloved friend (15 Minutes)”

Yakındoğu ve Bölge Arkeolojisi Açısından Arslantepe Projesinin Önemi / The Significance of the Arslantepe Project in the Framework of Regional and Near Eastern Archaeology (12:15 – 12:55)

Prof. Dr. Mario Liverani (La Sapienza University): “The   contribution of the Arslantepe long-term excavation project to Near Eastern Archaeology and

Öğle Yemeği / Lunch Time

14:45 – 16:30 Oturum Başkanı / Chair Person Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU

Arslantepe Kazısı Projesi: Geçmiş ve Gelecek / The Arslantepe excavation project: Past and Future

Prof. Dr. Isabella Caneva (Salento University): “Once upon a time Arslantepe. The beginnings of the Italian upon a time Arslantepe. The beginnings of the Italian excavations” (15 min.)

Prof. Dr. Eugenia Equini Schneider (La Sapienza University): “Arslantepe 1963-1968: Historical and Topographical Data of the Roman-Byzantine Settlement”(15 min.)

Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli (La Sapienza University): University): “Present and future perspectives at Arslantepe: Interdisciplinary researches, site protection, musealization and communication” (20 min.)

Dr. Corrado Alvaro and Dr. Giovanna Liberotti (La Sapienza University): “From traditional tools to digital technology: Documenting and analysing the 4th millennium architecture at Arslantepe” (20 min.)

Dr. Aysun Tuna (İnönü University): Dr. Aysun Tuna (İnönü University): Future projections  from today’s perspective on protection practices at  Arslantepe and its territory (20 min.)

Arslantepe Kazısını Ziyaret / Visit to  the Arslantepe Excavations (16: 30 – 18:00)

 

2. Gün/2. Day-5 Ekim, Sabah/5 October, Morning 2. Gün/2. Day-5 Ekim Öğleden Sonra/5 October, Afternoon

15:00 – 16:30 Chair person Prof.Dr. Salim CÖHCE

“Farklı Coğrafi ve Kültürel Bölgeler Arasında Bir Kavşak Noktası Olarak Arslantepe / Arslantepe as a Crossroads between Different Geographical and Cultural Worlds”

2) Interregional relations in the 2nd and 1st millennia BC

Prof. Dr. Andreas Schachner (DAI-İstanbul): The Hittite State and its peripheries (20 min.) State and its peripheries (20 min.)

Dr. Federico Manuelli (Freie Universität, Berlin): “From the Margin of the Hittite State to the capital of the Kingdom of Melid: The Late Bronze and Iron Age developments at Arslantepe” (20 min.).

Prof. Dr. Francesco Di Filippo (CNR Rome) and Assoc. Prof. Dr. Lucia Mori (Sapienza University): “The Malatya plain in the network of interregional relations in the plain in the network of interregional relations in the Late Bronze and Iron Ages” (20 min.).

Dr. Murat Akar (Mustafa Kemal University, Antakya-Hatay): “Alalakh and Its Territorial Organization in the 2nd Millennium BC: Center and Periphery Dynamics between the Highlands and the Lowlands” (20 min.).

Kahve Arası / Coffee Break Kahve Arası / Coffee Break

17:00- 18:30 Chair person Prof.Dr.Mehmet IŞIKLI

“Bölgesel Çalışmalar, Metalürjik Gelişmeler ve Değişim Ağı / Territorial Studies, Metallurgical Developments and Exchange Networks”

Assoc. Prof. Dr. Gian Maria Di Nocera (Tuscia University, Viterbo): “Settlement patterns in the Malatya plain and metallurgical developments at Arslantepe: The role of metallurgical developments at Arslantepe: The role of surrounding communities” (20 min.).

Dr. Sevgi Dönmez (Inönü University.): New contributions to the researches of the Early Bronze Age in the Malatya region (20 min.).

Dr. Haluk Sağlamtimur – Research Asst. Metin Batıhan – Research Asst. İnan Aydoğan (Ege University): "Başur Höyük, Arslantepe, and the role of metal wealth in Höyük, Arslantepe, and the role of metal wealth in funerary customs at the beginning of the Early Bronze Age in Eastern Anatolia" (20 min.).

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu (Ankara University): "The Geography of metal trade during the Assyrian Trade Colonies" (20 min.).

Discussion : 18:30 – 19:00

 

 

 

 

 

3. Gün/3. Day-6 Ekim Sabah/6 October, Morning

09 :00– 10:30  Oturum Başkanı / Chair person Prof. Dr. Yılmaz Selim ERDAL

Assoc. Prof. Dr. Zeynep Eres (Istanbul Technical University): “Documenting Rural Heritage within the Malatya Province - Istanbul Technical University Historic Preservation Department Activities” (20 min.).

Prof. Dr. A. Tuba Ökse (Kocaeli University): Prof. Dr. A. Tuba Ökse (Kocaeli University): “Geography Shaping Life-Style: Similarities and Dissimilarities of the Upper Euphrates and Upper Tigris Regions during the Bronze and Iron Ages” (20 min.).

Dr. Serkan Erdoğan (Bitlis Eren University): “A necropolis belonging to the Early Bronze Age in the Upper Euphrates region: Sakyol (Pulur) Körkuyular” (20 min.). (20 min.).

Prof. Dr. Atilla Engin (Gaziantep Üniversitesi): “A Middle Bronze Age palace at Oylum Höyük and new results” (20 min.).

Kahve Arası / Coffee Break

10: 50 – 12:00 Oturum Başkanı / Chair person Prof. Dr. Francesca BALOSSI RESTELLI

Prof Dr. Alparslan Ceylan (Atatürk University), Assoc. Prof Dr. Alparslan Ceylan (Atatürk University), Assoc. Prof. Dr. Nezahat CEYLAN (Atatürk University): “Karaz Kültürünün Malatya Çevresindeki Yayılımı” (15 min.).

Prof. Dr. Ilknur Taş (Hitit University) : “Malitija Town from Hittite Cuneiform Text” (15 min.).

Hüseyin Şahin (Malatya Müzesi): “Rock-cut tombs in Malatya and an example for dating: Samanköy rock-cut tomb” (15 min.). rock-cut tomb” (15 min.).

Prof. Dr. Hakan Erkuş (İnönü University), Assoc. Prof. Dr. İbrahim Aksu (İnönü University), Tolga Oral (İnönü University): “Arslantepe Höyügü kalintiralinda günümüz  muhasebe ve ticaret uygulamalarinin izleri”  (15 min.).

Prof. Dr. İsmail Aytaç (Fırat University), Levent İskenderoğlu:  “Malatya Sevserek Han 1. Kazısı Sigrafitto Seramikler” (15 min.). Seramikler” (15 min.).

Poster Sunumu / Poster Session

Şakir Can (Bilkent University): An Annales Approach to the Late Chalcolithic Period in North Mesopotamia

Assoc. Prof. Dr. Veli Ünsal (Ahi Evran University): Arslantepe’de Karaz Kültürü

Fatih Bahçeci (Malatya Municipality), Prof. Dr. İsmail Fatih Bahçeci (Malatya Municipality), Prof. Dr. İsmail Aytaç (Fırat University): Darende Geleneksel Konut Mimarisinde Şerbetlikler Ve Alçi Lambaliklar

Assoc. Prof. Dr. Gülseren Kan Şahin (Sinop University), Ergün Laflı: The landscape of Arslantepe during the Late Antique and Byzantine periods

Cansu Melek Kıraç, Assoc. Prof. Dr. Sevgi Görmüş Cansu Melek Kıraç, Assoc. Prof. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz (İnönü University): Harput Kentinin Mekansal Organizasyonun Tarihsel Süreci

Prof. Dr. İsmail Aytaç (Fırat University), Elif Tatlı: Şahabiye-İ Kübra Medresesi Kazisina Ait Seramik Buluntular

Öğle Yemeği Lunch Time

Öğleden Sonra / Afternoon: Karakaya Barajı Gezisi / Trip Öğleden Sonra / Afternoon: Karakaya Barajı Gezisi / Trip to the Karakaya Dam

7 Ekim / 7 October 2018 Saat /Time: 16:00

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sanat Koleksiyonundan “MALATYA MODERN’E DOĞRU İLK ADIM” Sergisi.

“THE FIRST STEP TOWARDS THE MALATYA MODERN” “THE FIRST STEP TOWARDS THE MALATYA MODERN” Exhibition Featuring Selected Pieces From the Central Bank of the Republic of Turkey Art Collection.

 

 

 

 

 

 

 

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1662    Eklenme Tarihi : 31 Ağustos 2018 Cuma    Güncellenme Tarihi : 05 Ekim 2018 Cuma