­ NASRULLAH KADI KÜLLİYESİ | Kültür Portalı

Nasrullah Kadı Külliyesi - Kastamonu

Nasrullah Kadı tarafından 912-1506 yılında vücuda getirilmiştir. Bünyesinde cami, medrese, şadırvan ve türbe bulunan külliye Vakıflar İdaresi mülkiyetindedir.

Cami: Nasrullah kadı tarafından 912-1506 yılında yaptırılmıştır. 1159-1746 yılında Reis’ ül Küttap Hacı Mustafa Efendi tarafından tamir edilerek genişletilmiştir. Bu esnada bir kütüphane ile bir de medrese eklenmiştir. Cami halen ibadete açık olup, Kastamonu’nun merkezi camisi konumundadır. Milli Mücadele döneminde M. Akif Ersoy’un bu camide verdiği vaaz cephedeki askerlere dağıtılarak maneviyatlarının yükseltilmesine çalışılmıştır.

Münire Medresesi: Nasrullah Kadı Külliyesi organlarındandır. Reis’ül Küttap Hacı Mustafa Efendi tarafından 1159-1746 yılında yaptırılmış olan medrese 1224-1809, 1230-1814, 1259-1843 ve 1279-1862 yıllarında tamir görmüştür. Uzun yıllar Vakıflar Öğrenci Yurdu olarak hizmet veren medrese, bu tarihten itibaren Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş ve el sanatları çarşısı olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2005 yılında tahsisi iptal edilen medrese el sanatları çarşısı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Numaniyye Medresesi: Cecelizade İbrahim Nurettin Efendi tarafından 1100-1688 yılında inşa ettirilmiştir. Numaniye adı medresede 1250-1834 yılında müderrislik yapan Kadiri veya Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Hoca Numan Efendi’den gelmektedir. 1217-1802 yılında Müderris Çoruk zade Ali oğlu Ahmed Efendi tarafından tamir edilmiştir. 08.12.1999 tarihinden bu yana Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü İmareti olarak hizmet vermektedir. Tevfikiye Medresesi: Hatip Efendi zade Tevfik Efendi tarafından 1240-1824 yılından sonraki bir tarihte yaptırılmıştır. Onarım ve restorasyon şartıyla devri yapılarak özel bir firmaya kiraya verilmiştir. Restorasyon çalışmaları halen devam etmektedir.

Nasrullah Şadırvanı: Külliyenin ilk vücuda getirilişi sırasında, 912-1506 yılında Nasrullah kadı tarafından yaptırılmıştır. 1129-1716 yılında tamir görmüştür. Bu günkü haliyle şadırvan, 1166/1752 yılında Bedii isimli hayır sahibince yaptırılmıştır. 1167-1863 yılında aynı şahıs tarafından şadırvanın üzerine kubbeler bina edilmiştir. 1279-1863 yılında İzbeli oğullarından Mustafa Bey tarafından tamir edilmiştir. Bilinmeyen bir tarihte Ömer Kethüda da tamir etmiştir. Bugün yerinde bulunmayan tuvaleti de şadırvanla aynı tarihte yapılmıştır. Bedii tarafından tamir ettirildiği belgelerle sabittir.

Türbe: Caminin banisi Nasrullah Kadı vefatında şadırvanların kuzey ucuna defnedilmiştir. 1960 yıllarında yıkılan türbenin yerinde, 1995 yılında Belediyece sembolik bir alan ayrılmış ve yeşillendirilmiştir.

Kaynak: Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Kastamonu Rehberi. (2015)

Kastamonu Gezilecek Yerler

Külliye
İnanç-Kültür Turizmi
Hepkebirler Mah. Nasrullah Meydanı KASTAMONU
Hepkebirler Mah. Nasrullah Meydanı KASTAMONU

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 8541    Eklenme Tarihi : 27 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 14 Haziran 2021 Pazartesi