­ KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Kültür Merkezi Binası - Kırıkkale

Kimlik
Adı Kültür Merkezi Binası
Envanter No 64
Harita No 64
Mah. Köy - Mevkii Fabrikalar Mahallesi
Adres Fabrikalar Mah. Fevzi Çakmak Cad. Vali Konağı Yanı
Pafta
Ada 425
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Bodrum üzerine zemin + 2 katlı olarak yapılmış bir yapıdır. Giriş Cephesi: Türk mimari tarzından farklı olan bu cephede değişik ve yabancı mimari unsurlar göze çarpmaktadır. Zemin katta giriş kapısına iki basamaklı eşik ile geçilmektedir. Ortada geniş bir giriş kapısı ile iki yanında kapı boyutlarına yakın birer adet pencere bulunmaktadır. Kapı ve pencereler kalın ve belirgin söveler içine alınmıştır. Giriş kısmının üzerinde kademeli ve silmeli saçak ile onun da üzerinde devam eden silmeler bulunmaktadır. Kapı ve pencerelerin üzerinde cephe genişliğince devam eden kademeli silmeler, ortada yeniden ikinci bir taşma yaparak girişi vurgulamaktadır. Girişin üzerinde ortada cephenin üst yarısına kadar devam eden silmelerin sonlandığı kısımda yatay aydınlık pencereleri bulunmaktadır. Sağ Yan Cephe: Orta kısmı üç kat boyunca dışarı doğru çıkma yapmıştır. Çıkma üzerinde orta kat pencereleri tek tek söveli, diğer pencereler bütün halinde söve içine alınmıştır. Sol yan Cephe: Zemin kat düz, birinci ve ikinci katlarda orta çıkma olup, pencere sistemi bu cephede de sağ yan ile aynı şekilde devam etmektedir. Arka Cephe: Bahçeye bakmakta olup, çok sayıda pencere bulunmaktadır. Şu anda Kültür Merkezi ve Kültür Müdürlüğü Binası olarak kullanılan bu yapı zamanında Makine Kimya Enstitüsünün kurulması sırasında işçiler için sosyal tesis olarak tasarlanmış olup, misafirhane ve yatakhane olarak yapılmıştır. Bina içinde ortada üç kat boyunca sinema salonu yer almaktadır ve halen kullanılmaktadır. Alt katta sinema salonunun etrafında sergi salonları, kantin, soyunma odaları bulunmaktadır. Üst katlar ise yatakhane olarak yapılmış ve kullanılmıştır. Sonradan yapılan düzenleme ile misafirhane ve yatakhane kısmı şu anda Kültür Müdürlüğü bürosu olarak kullanılmaktadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Yok
Ayrıntılı Tanımı Makine Kimya Enstitüsünün kuruluşu sırasında Alman mimarlar tarafından işçiler için sosyal tesis olarak tasarlanmış, zemin kat üzerine iki katlı olarak yapılmış bir yapıdır. Genel görüntüsü ve planı değişik olup, yabancı mimari anlayışı yansıtması açısından ilginçtir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 20.01.2006 / 1275
Yayın Dizini Davut OLUK
Ekler
Revizyon AKTVKK

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 2394    Eklenme Tarihi : 08 Ocak 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 08 Ocak 2013 Salı