­ ALADAĞLAR'DA GEZİ VE TIRMANIŞ | Kültür Portalı

Aladağlar'da Gezi ve Tırmanış - Niğde

Aladağlar üzerinde gezi ve tırmanış ya­pacak olan araştırıcı ve dağcılar, genellikle Niğde-Çamardı –Çukurbağ köyü üzerin­den Aladağlar’a giriş yaparlar. Aladağların yalnız Demirkazık Doruğu'na tırmanış yap­mak isteyenler, Demirkazık Köyünden de Aladağlar'a giriş yapabilirler. Demirkazık batı yamaç tırmanışı ve Çımbar Vadisi'nde gezi yapacak olanlar, Demirkazık Köyü'n­den dağlara giriş yaparlar. Gerek Çukur­bağ gerekse Demirkazık köyleri, Çamardı devlet yoluyla Niğde il merkezine bağlıdır. Çukurbağ Köyü'ne ulaşmak için Niğde- Ça­mardı yolu (65 km.) kullanılır. Yol asfalt­tır.

Niğde-Çamardı otobüslerini kullanan yolcular, Çamardı’ya 6 kilometre kala karayolu üzerinde bulunan Çukurbağ Köyü'nde iniş yaparlar. Burada gerekli hazırlıklar tamam­landıktan sonra Aladağlara giriş yapılır. Ancak Demirkazık çıkışı yapmak isteyen dağcılar ile dinlenmek isteyen bazı dağcı grupları, Demirkazık Köyü'ne geçerler. Çu­kurbağ-Demirkazık köyleri arası yaklaşık 5 kilometredir. Yol stabilizedir. Demirkazık Kö­yü'nde 100 yataklı, kaloriferli bir dağ oteli yıl boyu açık bulunmaktadır. Yine aynı böl­gede yeni bir otel (Gençlik ve Spor İl Mü­dürlüğü tarafından işletilen) 2002 yılında hizmete girmiştir. Burası da her türlü ko­naklama ihtiyacına cevap verebilecek ka­pasitededir.

Doğal çevre ve iklim koşullarına göre Ala­dağlar üzerinde yapılacak gezi ve tırmanış etkinlikleri için en uygun zaman Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bu dağlar üzerinde ilk kez gezi ve tırmanış yapacak olan araştırmacı ve dağcıların, tüm dağlık yörede etkin olarak görülen şiddetli “Gü­neş ışımasından” korunmak için hazırlıklı olmaları gerekir. Gezi ve tırmanışlar sırasın­da açık renkli, pamuklu giysiler kullanılır.

Toros-Aladağlar üzerinde yapılacak gezi ve tırmanışlar, genellikle dört bölüm halin­de uygulanır. Bu gezi ve tırmanışlar sırası ile Demirkazık, Yedigöller, Kaldı ve Turasan tırmanışları olarak programlanır. Bu gezi ve tırmanış programları güneyden-kuzeye Kaldı-Turasan, Yedigöller ve Demirkazık programı şeklinde de uygulanabilir. Sarp ve yüksek dorukların yanyana bu­lunduğu Aladağlar üzerinde gezi ve tır­manış yapacak dağcılar, bu dağlık yöre ve üzerinde yeralan yüksek doruklarla ilgili en önemsiz gibi gözüken gezi ve tırmanışlarını dahi çok ciddi ve dikkatli bir şekilde yap­malıdırlar.

Geniş bir alan üzerine yayılmış bulunan bu yüksek dağlık yörede ulaşım, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri çok zor ve güç şartlar altında yapılabilmekte veya hiç yapılamamaktadır. Bu nedenle dağda kazaya neden olabilecek davranışlardan kesin olarak uzak durmak gerekir.

Kaynak: http://www.nigdekulturturizm.gov.tr/TR,74393/aladaglar-milli-parki.html adresinden, 21.07.2014 tarihinde alınmıştır.

Niğde Turizm Aktiviteleri

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 7356    Eklenme Tarihi : 17 Ocak 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 07 Ağustos 2020 Cuma