­ BEDESTEN | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Bedesten - Tokat

Kimlik
Adı Bedesten
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Merkez
Adres Sulu Sokak
Pafta 25
Ada 229
Parsel 31
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Bilinmiyor
Yapım Tarihi 15.yy.
Yapan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe yok
Vakfiye yok
Genel Tanım Bedesten.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Restorasyon çalışmaları sonucu müze olarak kullanılmaktadır.
Ayrıntılı Tanımı Tokat il merkezi Sulu Sokak'ta yer alan bedesten, Yağıbasan Medresesi'nin kuzeyindedir. İnşa tarihini veren bir kitabesi bulunmayan yapı, mimari özellikleriyle 15.yy sonlarına tarihlenmektedir. Yapı, ortada yer alan bedesten, doğu ve batı cephelerindeki arasta birimleriyle birlikte toplam üç hacimden oluşmuştur. Bedesten bölümü dört çift payeyle dokuz birime ayrılmış ve herbirinin üzeri kubbeyle örtülmüştür. Kuzey yönde cephenin heriki yanında, hem bedestene hem de dışarıya birer kapıyla açılan beşik tonoz örtülü birimler bulunmaktadır. Kuzey ve güney cephelerde yer alan kapılarla girilen bedesten, dört cephesine yerleştirilmiş pencerelerle aydınlatılmaktadır. Bedestenin doğu ve batı cephelerine bitişik olarak yerleştirilmiş arastalar, bedesten duvarlarından daha alçak tutulmuşlardır. Karşılıklı yirmi dükkandan oluşan arastaların hem bedestene hem de dışarıya açılan birer kapısı bulunmaktadır. Arasta birimlerinin orta kısmında, dua kubbesi şeklinde küçük birer kubbeye yer verilmiştir. Moloz taş ve tuğla malzemeyle inşa edilmiş Tokat Bedesteni'nde, kemerler ve üst örtüde tamamen tuğla kullanılmıştır (Cezar, 1985; Gündoğdu V.D,2006).
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı Müze
Önerilen Kullanım Müze
Tescil Kararı 08.09.1978 / A-1273
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1107    Eklenme Tarihi : 21 Şubat 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 30 Nisan 2014 Çarşamba