­ SEFER PAŞA TÜRBESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Sefer Paşa Türbesi - Tokat

Kimlik
Adı Sefer Paşa Türbesi
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Merkez
Adres Camii-Kebir Mahallesi, Ulu Camii Yanı
Pafta 25
Ada 324
Parsel 2
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Ebubekir Bin Lokman Bin Mesut
Yapım Tarihi H.649 M.1251
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe Var
Vakfiye Var
Genel Tanım Türbe
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Onarım görmüştür.
Ayrıntılı Tanımı Sulu Sokak semtinde Ulu Cami'nin yanında yer almaktadır. Eski Kasaphane Çeşmesi kitabesinde çeşmeyi yaptıran kişi olarak belirtilen Sefer Paşa'nın buraya gömülmesi nedeniyle türbeye Sefer Paşa adının verildiği söylenmektedir. Bugün Tokat Müzesi'nde yer alan kitabesine göre yapı, H.649(M.1251) yılında Ebubekir bin Lokman bin Mesud tarafından inşa ettirilmiştir. Kare prizmal planlı türbe içten tromp geçişli kubbe, dıştan piramidal külahla örtülmüştür. Batı cephede giriş kapısı, doğu ve güney cephelerde birer pencere yer alırken kuzey cephe tamamen sağırdır. Kapının sağına da bir pencere açılmıştır. İç mekanda güney ve kuzey duvarlarda birer niş yer almaktadır. Beden duvarlarının büyük oranda moloz taşla inşa edildiği türbenin batı cephesinin alt kısımlarındaki tuğla duvar örgüsünü, üst kısımlarda moloz taş duvar örgüsü takip eder. Kesme taş, kapı sövesinde; tuğla ise pencere sövelerinde kullanılmıştır. Külah kesme taş kaplamadır. İç mekanda sıva parçaları içinde ele geçen firuze renkli çini parçaları, iç süslemede çini kullanıldığını göstermektedir (Tuncer,1986; Mercan-Ulu,2003).
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Türbe
Bugünkü Kullanımı Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Türbe
Tescil Kararı A.1273 / 08.09.1978
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 2630    Eklenme Tarihi : 21 Şubat 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 21 Şubat 2013 Perşembe