­

2018 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ KASTAMONU

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu

5 Aralık 2017 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan TÜRKSOY Daimî Konsey 35. Dönem Toplantısında, 8’i gözlemci 14 ülke tarafından yapılan oylama neticesinde Kastamonu 2018 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiştir.

Amacı Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırmak, geliştirmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak; Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine, yaygınlaştırılmasına çalışmak; Türk dünyası halklarının ortak geçmişini, tarihini, dil ve edebiyatını güçlendirmek olan Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısında” önerilen “Türk Dünyası Kültür Başkenti” uygulaması oy birliği ile kabul edilmiştir. İlk Kültür Başkenti 2012 yılında Astana (Kazakistan) olurken, sırasıyla 2013 yılında Eskişehir (Türkiye), 2014 yılında Kazan (Tataristan), 2015 yılında Merv (Türkmenistan), 2016 yılında Şeki (Azerbaycan), 2017 yılında Türkistan (Kazakistan) ve 2018 yılında Kastamonu (Türkiye) bu unvanları elde etmiştir.

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Web Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle, Kastamonu Valiliğince oluşturulan resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aşağıdadır: