­
Abdal Köprüsü Bursa Osmangazi ilçesinde Nilüfer Deresi üzerinde yer alan Osmanlı dönemi köprülerindendir.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: Don Francisco de Paula-Vidal. Historia Contemporanea del Imperio Otomana. Madrid, 1855.
 
1669 yılında Bursalı tüccar Abdal Çelebi tarafından hayrat olarak yaptırılan köprü, döneminin önemli sivil mimari eserlerinden biridir.
 
M.Fatih Demirhan, 2006
 
Kesme taş yapı olan bu köprü, 1978 yılından sonra restore edilerek araç trafiğine kapatılmıştır. İki ucu toprak altında kalmış olan köprü, 64 metre uzunluğunda, 4,75 metre genişliğindedir.
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları