­
Ali Sami Yetik
(1878-1945)
 
Mülkiye İdadi’sinden, Kuleli Askeri İdadisi’ne geçen Ali Sami Yetik, arkadaşı Mehmet Ali Laga’nın resim tutkusundan etkilendi ve hocası Osman Nuri Paşa’nın teşvikiyle resme başladı. 1898’de bitirdiği Harbiye’de Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi oldu. Eyüp Baytar Askeri Rüştiyesi’nde görev yaparken 1900’de Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi ve figürü Valeri’den öğrendi. 1906 yılında mezun olduktan sonra farklı zamanlarda Harbiye’de, Kuleli İdadisi ve Koca Mustafa Paşa Askeri Rüştiyesi’nde resim öğretmenliği yaptı.
 
Topçular
 
Paris’te Akademi Julian’da Jean- Paul Laureans’ın atölyesinde çalışan Yetik, klasik biçemden uzaklaşarak izlenimciliğe yöneldi. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kurucuları arasına katıldı.
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
Osmanlı Ordusu’nun bir subayı olması nedeniyle, İdadi’den arkadaşı Mehmet Ali Laga ile birlikte Balkan Savaşı’nda Edirne cephesinde görevlendirildi. Burada Hasan Rıza’yı tanıdı ve onun yağmalanan atölyesine sahip çıkarak resimlerin bir kısmının Viyana müzelerinde yer almasını sağladı.
 
Cephane Taşıyan Köylüler
 
Sanatçının katıldığı savaşlar sırasında yaptığı resim ve eskizler, Şişli Atölyesi’ndeki büyük boyutlu savaş kompozisyonlarının temelini oluşturdu. Galatasaray, Ankara ve Viyana Sergilerine katıldı. Savaş resimlerinin yanı sıra manzara ve natürmort ve portrelerde de başarılı olan Yetik’in süreli yayınlarda makale ve yazıları yer aldı.
 
Manzara
 
Orta dereceli okullar için iki albüm hazırladı. 1940 yılında Ressamlarımız kitabını yayımladı. 1945’te kurulan Asker Ressamlar Derneği’nin ilk üyesi oldu. Yaşamının son yıllarında Ankara konulu resimlere ağırlık verdi. 1930’ların Kübizm temelli sanat anlayışına uzak duran ressam, sanatın devrimleri yansıtmasının gerekliliğine inandı.
 
Kaynak:  Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012