­
Akhisar yerleşimine adını veren savunma kulesi günümüzde artık mevcut değildir. Şehir dışında bir tepede yeni yapılmış bir kulenin tabelasında şunlar yazılıdır: “Akhisar ilçesi çok eski çağlardan beri şehrin akropolü olarak kabul edilen tepe üzerinde idi. Ancak kalenin çeşitli çağlardaki büyüklüğü hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Kale birçok kez yıkılıp tekrar yapılmıştır. Bizans döneminde kaleye sürgün edilen prens Theodor, burada beyaz bir kule yaptırmıştır. Türklerin kaleyi almalarından sonra şehre Aspro-Kastro (ak kule, ak hisar) denmiştir. Thomas Allom’un gravürlerinde görülen Hisarlar 1450-1500 yıllarında yapılan kale hisarlarıdır.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: Robert Walsh. Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor. London, 1839.
 
Günümüzde bu yerin kent ormanı olarak planlanması nedeniyle tarihi hisarı Akhisar halkına anımsatmak amacı ile bu kule Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü’nce 2006 yılında yaptırılmıştır.”
 
Fotoğraf: M.Fatih Demirhan, 2006
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları