­
Ünlü coğrafyacı Strabon’un Bakras Kalesi’nden bahsetmiş olması kalenin çok eski bir tarihi olduğuna işaret etmektedir. İnşa tarihi bilinmeyen kale, önceleri Belen geçitinin girişini, Antakya kurulduktan sonra ise Seleukos başkentini koruma görevi görmüştür. Birkaç defa el değiştirdikten sonra Templier Şövalyeleri’nin eline geçen kale, 1268 yılında Baybars tarafından kuşatılarak zapt edilmiştir.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: Gustave Schlumberger. Un Empereur Byzantine au Dixieme Siecle. Paris, 1890.
 
1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Osmanlılar’ın eline geçen kale, yeni sınırlara uzak kalmış ve bu stratejik önemini kaybetmiştir. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde, birkaç katlı ve bir alay askerî barındıracak büyüklükte olarak tarif ettiği kale, günümüzde oldukça yıpranmış durumdadır.
 
Fotoğraf: M.Fatih Demirhan, 2007
 
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları