­

Başlangıçtan Bugüne Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

 

Muvakkat İcra Encümeni (25 Nisan 1920-3 Mayıs 1920)

İcra Vekilleri Heyeti Reisi

Mustafa Kemal Paşa, TBMM Reisi

 

Celalettin Arif Bey, Erzurum

 

Cami Bey (Baykut), Aydın

 

Bekir Sami Bey (Kunduh), Amasya

 

Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver), Antalya

 

Hakkı Behiç Bey (Bayiç), Denizli

 

İsmet Bey (İnönü), Edirne

 

Metnin tümüne "1920 - 1997 Arası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri" isimli dokümandan ulaşılabilir.