­
Diyarbakırlı Tahsin (Tahsin Siret)
(1875-1937)
 
Resme küçük yaşlarda Diyarbakır Rüştiyesi’nde başlayan Diyarbakırlı Tahsin, Kuleli İstanbul Askeri Lisesi’nde ressam Nuri Paşa’dan dersler aldı. Resim alanındaki yeteneği ile Hoca Ali Rıza’nın da takdirini gören sanatçı 1895 yılında harp okulunun süvari sınıfından mezun oldu.
 
Cumhuriyet Vapuru
Bir İstanbul aşığı olan ressam, Haliç’in durgun sularında bekleyen eski zırhlıları, limana gelip giden büyük postaları, Boğaz sularında dumanlarını savurarak gezinen vapurları, Marmara’da seyreden yelkenlileri resmetti.
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
Tahsin Bey, 1914-1918 yıllarında Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye Resimhanesi’nde görev yaptı. Bu görevi sırasında Çanakkale deniz savaşlarını resmetmek üzere cepheye gönderildi. 1918 Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi’ne katıldı. 1919 yılında binbaşı rütbesiyle emekli olduktan sonra Beyoğlu Musevi Okulu’nda resim hocalığı yaptı.
 
Yavuz Zırhlısı
Seyr-i Sefain İdaresi’nin resimhanesinde çalışan Tahsin Bey, yolcu vapurlarının salon ve kamaraları için çalışmalar yaptı; Türk Donanması’nın zırhlılarını ve muharebeleri resmetti.
 
Büyükada'dan İskele
 
Kaynak: Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012