­
Kale, Seleukos döneminden kalan surlar ve Roma devrinden kalan iç kale üzerine, 814 yılında bölgeye hâkim olan Arap Abbasi Devleti tarafından yapılmıştır.
 
Gravürün Yayımlandığı Kaynak: L’architecture Byzantine ou Recuell de Monuments des Premier Temps du Christianisme en Orient,Londres.
 
Surlar, bölgeye Haçlı seferleri sırasında hâkim olan Hristiyan orduları tarafından güçlendirilmiştir. Kalede, Seleukoslar, Bizanslılar, Selçuklular, Eyyubiler, Memlûkler, Akkoyunlular ve Osmanlılardan kalan onarım kitabeleri bulunmaktadır.
 
Fotoğraf: M.Fatih Demirhan, 2007
 
İbrahim Peygamber’in ateşe atıldığı mancınıklar olarak bilinen korint başlıklı iki sütundan birinde olan Süryanice bir kitabede “Ben komutan BARŞAMAŞ (güneşin oğlu)’ın oğlu AFTUHA. Bu sütunu ve üzerindeki heykeli veliaht Prens MA‘NU kızı, kral MA‘NU eşi, hanımefendim ve velinimetim kraliçe ŞALMETH için yaptım” yazılıdır. Edessa kralı MA‘NU, 214-240 yıllarına tarihlendiğinden, bu sütunların 814 yılında yapılan surlar ve kalenin inşasından yüzyıllar önce buraya anıt olarak dikildikleri ortaya çıkmaktadır.
 
Kaynak: Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları