­

Coğrafi İşaret: Gölbaşı Sevgi Çiçeği

Tescil No: 412

Coğrafi İşaretin Türü: Menşe Adı

Kullanım Biçimi: Satış ve tanıtım için kullanılacak bütün ürünlerin üzerinde coğrafi işaret ibaresi yer alacaktır. Tanıtımı için yapılacak sergi ve festivallerde Gölbaşı Sevgi Çiçeği ibaresi yer alacaktır. 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Sevgi Çiçeği Plantea aleminin Kapalı Tohumlular bölümünün İki Çenekliler sınıfından Asterales takımı Asteraceae familyasında yer almaktadır. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yayınlanan tehlike kategorileri Critically Endangered - Çok tehlikede kategorisinde yer alan ve yayılış alanı gittikçe daralan Sevgi Çiçeğinin çoğaltılması için türün doğal yetişme alanında korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Coğrafi işarete konu olan Gölbaşı Sevgi Çiçeğinin üretimi, Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi imarının 770 ve 773 adaları arasında bulunan 1.750 m²’lik alanda, açık alanda veya sera ortamında olmak üzere iki şekilde yapılabilir. 

Gölbaşı Sevgi Çiçeğine, halk arasında; peygamber çiçeği ve çiçeğinin yansıma açısına göre kırmızının farklı tonlarını yansıttığı için yanardöner çiçeği de denmektedir. Gölbaşı Sevgi Çiçeği tek yıllık bir bitkidir. Kök 4 - 21 cm uzunluğunda, kazık kök yapısındadır. İnce uzun yan dallara sahiptir. Gövde 4 - 50 cm boyunda, çoğunlukla tabanda morumsu, üst kısımları yeşilimsi, tümüyle çizgili, tabanda dallanan, alt kısımları flokkoz - tomentoz, üst kısımları piloz tüylü, yatık veya dik büyüyen, 5 - 50 kapitilumludur. Yaprak çok değişken morfolojide, sapsız, çoğunda yaprak tabanı özellikle gövde yapraklarında daralarak sap şekline dönüşmüş, taban yapraklarında bu daralma daha belirgin 2 - 5 cm uzunluğunda sap gibidir.

Gölbaşı Sevgi Çiçeğinin çiçeklenme dönemi, Nisan ayının son haftasından başlayıp, Temmuz ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. Mayıs sonu veya Haziran başı ise bitkinin en olgun dönemini oluşturmaktadır. Bu tarihten sonra kapitulumlar kuruyup içini boşaltmaktadır. O yılın iklim değerlerine göre, sıcaklığın ve yağışın uygun olması durumunda, bu tarihleri 1 - 2 hafta öne çekmek, uygun olmaması durumunda da 1 - 2 hafta geriye atmak olasıdır. Normalde Mayıs ayı ortalarına doğru bitki çiçeklenmeye başlamakta ve bitkinin sadece tek bir kapitulumu gelişmektedir. Haziran başlarında ise bireydeki çiçek sayısı artarak daha zengin bir görünüme kavuşmaktadır. Bu arada hem dallanma artmakta hem de boyca gelişmektedir. 

Gölbaşı Sevgi Çiçeğinin çiçeklenme dönemi, Nisan - Temmuz’un ilk haftalarına kadar devam etmekte; geriye kalan 9 aylık süre, tohum evresinde geçirilmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.