­

Hikmet Onat

(1882-1977)

1903’te Heybeli Deniz Harp Okulu’nu bitiren Hikmet Onat, Ruhi Arel’le birlikte Sanayi-i Nefise Mektebi’nde resim derslerine devam etti. Bahriye fotoğrafçısı Ali Sami Bey’in yanında çalıştı.

Kuzguncuk'ta Kum Motoru

Bahriye’den ayrılarak 1905’te Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. Kısa bir süre Galatasaray Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptıktan sonra Warnia Zarzecki’nin yerine Sanayi-i Nefise Mektebi’nde atölye şefi oldu ve 1949’da emekli olana kadar burada çalıştı.

Manzara

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Türk Sanayi-i Nefise Birliği kurucuları arasında yer aldı, sergilerine katıldı. Bir kez kişisel sergi açtı. 1910’da Avrupa sınavını kazanarak Paris’te Fernand Cormon ile çalıştı.

Barbaros'un Türbesi

Şişli Atölyesi sanatçıları arasında yer aldı, Viyana Sergisi’nde eserleri sergilendi.  Galatasaray ve Ankara sergilerine katıldı. Yurt Gezileri ve Sergileri kapsamında Bursa’ya gönderildi, Bursa’dan resimler yaptı. 1973 ve 1974’te Devlet Resim ve Heykel Sergisi ödüllerini aldı.

Ankara Bent Deresi

İstanbul-deniz ilişkisini, tarihî yapıları, konu aldığı Manzara, Kuzguncuk’ta Kum Mooru, Irganda Köprüsü, Peyzaj , Manzara, Kurbağalı Dere, Barbaros’un Türbesi, Cami, Manzara resimlerinde, Cezanne’vari, dingin, kararlı fırça kullanımı, parçalı leke düzeni dikkat çeker.

Irganda Köprüsü

Onat’ın mavnalar, kayıklar dizisi, bir konunun çeşitli zaman aralıklarını anımsatan dizilerdir.

Kurbağalı Dereden

Kaynak: Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012