­

TASARIM VE LOGO

TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI LOGOSU

Logo, ülkemizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliği olan somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerinin yarım daire şeklinde “Türkiye Kültür Portalı” ifadesinin üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. UNESCO Dünya Miras Listesindeki unsurlara öncelik verilmiş; somut olmayan kültürel miras ögeleri ile logo zenginleştirilmiştir. 

Logonun şekli ve altın rengi, doğmakta olan güneşi temsil etmektedir. Logo, kültürel mirasın Türkiye’yi aydınlatan bir güneş olduğu anlamına gelmektedir.

Logo siyah zemin üzerine altın desenli motifler şeklinde tasarlanarak, kültür varlıklarımızın karanlığı aydınlatan bir güneş olduğu fikri vurgulanmaktadır.

Font kullanımında sadelik ve kolay okunabilirlik tercih edilmiştir. Türkiye Kültür Portalı logosu somut ve somut olmayan 27 kültürel miras ögesinin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. 

Türkiye Kültür Portalı şekil ibare ve logosu, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının h ve k bendleri çerçevesinde ozel/02536 numarasıyla koruma altına alınmıştır.

Site responsive olarak tasarlanmıştır. Tüm cihazlarınızdan (bilgisayar, tablet ve telefon) sitemize erişebilirsiniz.