­

SAHNE SANATLARI

E-Kitap / Doküman

ANADOLU KÖYLÜ TEMSİLLERİ OYUN VE RİTÜEL KALIPLARI ANADOLU’DA ABDALLIK GELENEĞİNİN ORTAYA ÇIKMASINDA ETKİLİ OLAN TASAVVUFİ VE DİNİ YAPILANMALAR İLE ABDALLARIN MÜZİKLE İLİŞKİSİNDE BU YAPILARIN ETKİSİ ANADOLU'DAKİ MÜZİKAL YAPILARIN TARİHSEL GELİŞİM SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖN BİLGİLER ANADOLU'NUN ETKİLEŞİM İÇİNDE OLDUĞU COĞRAFYALARDA TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE MÜZİK KÜLTÜRLERİ ANONİM MÜZİK VE GÖSTERİMLERİ AYNI MOTİFİN İKİ FARKLI MÜZİK VE EDEBİYAT ÇEVRESİNDE TEZAHÜRÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA “NARMANLI GELİN” ÖRNEĞİ BATILILAŞMA VE MÜZİK KÜLTÜRÜMÜZ GÖSTERMECİ TİYATRO-AÇIK BİÇİM VE KENT-KÖY TİYATROSU GELENEĞİMİZİ OLUŞTURAN TÜRLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE HALK MÜZİĞİ YAPILARI GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE KLASİK BATI MÜZİĞİ YAPILARI HALK KÜLTÜRÜNÜN VE GELENEĞİN TİYATRO SANATININ ARAÇLARIYLA YENİDEN ÜRETİMİ VE GELECEĞE TAŞINMASI HALK OYUNLARI HALK TİYATROSU MÜZİK, OYUN VE EĞLENCE- SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ÇALIŞMALARI OPERA VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN BULUŞMASI: KARYAĞDI HATUN OPERASI OSMANLI MÜZİK KÜLTÜRÜ ROMANYA/ KÖSTENCE VE TULCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN MÜSLÜMAN TATAR TÜRKLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİNİN İNCELENMESİ TARİH İÇİNDE ANADOLU VE TÜRKLER’DE MÜZİK TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE TÜRKİYE’DE MÜZİK VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL KAYNAKLARI OLARAK EDVARLAR RİSALE-İ MUSİKİ KIRŞEHİRLİ YUSUF BİN NİZAMEDDİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ TÜRKİYE MÜZİK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL ÇALGILARIMIZIN YAYGINLIK KAZANAMAMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE’DE MÜZİK ARAŞTIRMALARI TÜRKİYE’DEKİ GÜNÜMÜZ MÜZİK YAPILARI TÜRKLERİN ANADOLU ÖNCESİ MÜZİK GELENEKLERİ VE İSLAMİYET ETKİSİ