­

E-Kitap / Doküman

İSLAM KÜLTÜR DÜNYASINA GEÇİŞ VE TÜRKLER “ANADOLU YOLLARINDA” BİR POLONYALI – TADEUSZ VETULANİ 17NCİ DEVLET TÜRK SÜSLEME SANATLARI YARIŞMASI SERGİSİ KATALOĞU 2013 18. YÜZYILIN İLK YARISINDA TRABZON KADINININ GİYİM-KUŞAMI 18İNCİ DEVLET TÜRK SÜSLEME SANATLARI YARIŞMASI SERGİSİ KATALOĞU 2015 19. - 20. YÜZYILDA HARPUTTA İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE DOKUMACILIK 1920 - 1997 ARASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ 19'UNCU DEVLET TÜRK SÜSLEME SANATLARI YARIŞMASI SERGİSİ 9UNCU MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ GENEL KONULAR AFŞARLAR AHRET KARDEŞLİĞİ GELENEĞİ VE TRAKYA BÖLGESİNİN BAZI YERLERİNDE EVLENME GELENEKLERİNE YANSIMALARI ALEVİ CEM RİTÜELLERİNİN SINIFLANDIRILMASI SORUNU VE YENİ BİR SINIFLANDIRMA ÖNERİSİ ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEĞİNDE HZ. ALİ - KİŞİLEŞTİRME VE PLASTİK ANADOLU HALK HEKİMLİĞİNDE GELENEKSEL OLARAK ADLANDIRILAN BAZI HASTALIKLARLA, TEDAVİLERİ ARASINDA KURULAN SEMPATİK İLİŞKİ ANADOLU KÖYLÜ TEMSİLLERİ OYUN VE RİTÜEL KALIPLARI ANADOLU KÖYLÜ TEMSİLLERİ OYUN VE RİTÜEL KALIPLARI ANADOLU MASALLARINDA YEMEK VE YİYECEK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE TESPİTLER ANADOLU ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE SANATI ANADOLU ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜ ANADOLU’DA ABDALLIK GELENEĞİNİN ORTAYA ÇIKMASINDA ETKİLİ OLAN TASAVVUFİ VE DİNİ YAPILANMALAR İLE ABDALLARIN MÜZİKLE İLİŞKİSİNDE BU YAPILARIN ETKİSİ ANADOLU’DA İLK YERLEŞMELER ANADOLU'DA BEYLİKLER ÇAĞI SANAT VE KÜLTÜR ORTAMI ANADOLU'DAKİ GELENEKSEL SÜSLEMELİ BAKIR MUTFAK KAPLARIN TASARIMI ANADOLU'NUN ETKİLEŞİM İÇİNDE OLDUĞU COĞRAFYALARDA TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE MÜZİK KÜLTÜRLERİ ANADOLU-SELÇUKLU VE KARAHANLI DÖNEMLERİ TÜRK-İSLAM KİTABELERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME ANKARA RADYOSU’NDA HALKEVLERİ SANAT VE FOLKLOR SAATİ ANTLAŞMALAR/KONFERANSLAR ARKAİK DÖNEMDE ANADOLU ARKAİK DÖNEMDE ANADOLU ASKER TÜRKÜLERİNİN SOSYAL PSİKOLOJİK ZEMİNİ VE İŞLEVLERİ ATATÜRK'ÜN HAYATI AZERBAYCAN HALI SANATINDA ULUSAL KİMLİK VE TÜRKÇÜLÜK ÖĞELERİ AZERBAYCAN’IN KÜLTÜREL MİRASLARINDAN EL DOKUMASI - KELAĞAYI AZİZ PAUL İLE TÜRKİYE YOLCULUĞU AZRAİL İNANCININ TÜRK HALK KÜLTÜRÜNE YANSIMALARI BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ BALIKÇILIK FOLKLORU- ÇANAKKALE GELENEKSEL BALIKÇILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BAŞKURT MİTOLOJİSİNDE TAŞ BİR ÇOCUK OYUNUNUN DİAKRONİK İNCELEMESİ: AÇ KAPIYI BEZİRGÂNBAŞI BİR MACAR KRONİĞİ CHRONİCA HUNGARORUM’DAKİ TÜRK KÜLTÜR ÖGELERİ BİR MÜZİSYEN PROFİLİ OLARAK ZÂKİRLİK: ÇORUMLU ZÂKİRLER ÜZERİNDEN AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME BULGARİSTAN TÜRKLERİNDE ETNO-KÜLTÜREL KİMLİK İFADESİ OLARAK HALK TÜRKÜLERİ BURDUR’DA DÜĞÜN OKUSU: OKUNUN HAZIRLANMASI BURSA İLİ TOPLU ÇALMA SÖYLEME GELENEKLERİ (DANIŞIK - ERFENE) CENGİZ HAN İMPARATORLUĞU (TÜRK MOĞOL İMPARATORLUĞU) CEPHELER VE MUHAREBELER CEYHANLI AŞIK FERRAHİ'NİN YENİ DERLENEN TÜRKÜLERİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ ÇAĞDAŞ KENTİN DÜĞÜN ALGISI VE DÜĞÜN ORGANİZASYON ŞİRKETLERİ ÇÖMLEKÇİLİK RİSALESİ VE DOĞU TÜRKLÜK SAHASINDA ÇÖMLEK KÜLTÜRÜNE AİT SÖZVARLIĞI DÂRÜ’L-ELHAN’DA USÛLÂT-I MÛSİKÎYYE DERSLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME DATÇA’DA (MUĞLA) GUŞ DUTMAK VE İPEK DOKUMACILIĞI DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇE VE YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN GİYİM KÜLTÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ DESEN ATKILI ANADOLU KUMAŞLARINDA YÖRESEL KİMLİK DİJİTAL KÜLTÜRDE KÜLTÜR AKTARIMI: RAFADAN TAYFA ANİMASYON DİZİSİNDE “AŞURE GÜNÜ” ÖRNEĞİ DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE GELENEK KÜLTÜRÜ DÜNDEN BUGÜNE HIDIRELLEZ PRATİKLERİ EFSANEVÎ TÜRK HÜKÜMDARI YAMA KAĞAN VE TÜRK MİTOLOJİSİ’NDE FATİH ATA HÜKÜMDAR MOTİFİİ EGE BÖLGESİ KADIN GÖYNEKLERİNİN BİÇİMSEL VE ANLAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ EPİPALEOLİTİK ESKİŞEHİR’DE BİR ZİYARET FENOMENİ OLARAK EVSİM BABA ETRAFINDA OLUŞAN İNAN VE UYGULAMALAR ÜZERİNE EYYUBİLER FOLKLORUN KORUNMASI: DERLEMEDEN AKTARMAYA GAGAUZLARIN İLKYAZ YORTULARI (BAYRAMLARI) ADETLER VE ONLARA BAĞLI FOLKLORİK UNSURLAR GAZİANTEP'TE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN MAHALLE KÜLTÜRÜNE ETKİSİ GAZNELİLER GELENEK, GÖRENEK VE İNANÇLAR GELENEKSEL KADIN AŞÇILAR VE KENT YAŞAMINDA BİLGİ - DENEYİM AKTARIMI GELENEKSEL KÜLTÜRDE KADINA YÜKLENEN DEĞERLERİN HALKBİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ GELENEKSEL TEKSTİL SANATLARI ÖRNEĞİNDE GELENEKSEL BİLGİ VE BECERİNİN AKTARIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME GELENEKSEL YEMEĞİN BOYUTLARI VE YEMEĞİN SESİ GÖSTERMECİ TİYATRO-AÇIK BİÇİM VE KENT-KÖY TİYATROSU GELENEĞİMİZİ OLUŞTURAN TÜRLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER GÜNDELİK HAYATTA ÖTEKİNİN İNŞASI İZMİR METROSU KARİKATÜRLERİ ÖRNEĞİ GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE HALK MÜZİĞİ YAPILARI GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE CAZ GÜNÜMÜZDE PERFORMANS ETKİNLİĞİ OLARAK MEVLEVİ SEMÂSI HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU’DA HAÇLI DEVLETLERİ HALK ANLATILARINDAN DİZİLERE SÖZÜN DÖNÜŞÜMÜ VE BİLGE TİP ÖZELİNDE DELİ YÜREK / KUŞÇU ÖRNEĞİ HALK HAYATINDA EBELER HALK KÜLTÜRÜNDE “SATMAK-SATIP ALMAK” İNANCININ MİTOLOJİK BOYUTU HALK KÜLTÜRÜNÜN VE GELENEĞİN TİYATRO SANATININ ARAÇLARIYLA YENİDEN ÜRETİMİ VE GELECEĞE TAŞINMASI HALKBİLİMİNDE YENİ PARADİGMALAR BAĞLAMINDA İNTERNET FOLKLORU HEDİYE VE HEDİYELEŞME KAVRAMLARINDAN HAREKETLE VELİLER ETRAFINDA ANLATILAN EFSANELER ÜZERİNE BAZI TESPİTLER HELENİSTİK DÖNEMDE ANADOLU HELLENİSTİK DÖNEMDE ANADOLU HİNDİSTAN TÜRK DEVLETİ (DELHİ TÜRK SULTANLIĞI) HİND-TÜRK İMPARATORLUĞU IHLARA VADİSİ VE ÇEVRESİ KIRSAL YERLEŞMELERİNDE YAPI SANATI VE GELENEKSEL YAPI USTALIĞI İDRİSYAYLA KÖYÜ ESKİŞEHİR MACIN KAYNATMA ŞENLİĞİ KATILIMCILARININ MOTİVASYONLARI İNANCA DAYALI SİVİL TOPLUM KURULUŞ SEMBOLLERİ - ANKARA ALEVİ - BEKTAŞÎ DERNEKLERİ ÖRNEĞİ İZMİR’DE YAŞAYAN BİR ÂŞIK: ÂŞIK ALİ RIZA EZGİ VE SOKÜM KAÇARLAR KAHRAMANMARAŞ’TA BAKIRCILIK SANATI KARAGÖZ MÜZİĞİNİN ANONİMLEŞME SÜRECİ KARAGÖZ USTASI SEFER MEHMET EFENDİ VE GÜN YÜZÜNE ÇIKMAMIŞ EL YAZMASI KARAGÖZ OYUNLARI KARAGÖZ'Ü NASIL YAŞATIRIZ KARAHANLILAR KARAKALPAK KÜLTÜRÜNDE TABU VE ÖRTMECELER KAŞGAR TURFAN HANLIĞI KAVİMLER GÖÇÜ VE DOĞU VE ORTA AVRUPA’DA TÜRKLER KAZAKİSTAN, KIZILORDA BÖLGESİNDE MEZAR VE TÜRBE GELENEĞİ KINA TÜRKÜLERİNDE KÜLTÜREL KODLAR: OCAK EŞİK KUŞAK TUZ KIPÇAK BOZKIRLARINDA TÜRKLER KIRGIZ DESTANCILARINDA VE DESTANLARINDA RÜYA MOTİFİ KIRKLARELİ’NDE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR MESLEK - ÇÖMLEKÇİLİK KİLİS TÜRKÜLERİ KONYA İLİNDE ‘‘YENGE OLMA’’ RİTÜELİ KOSOVA TÜRK HİKÂYESİNDE MANEVİ KÜLTÜR TAŞIYICISI OLARAK ANNE TİPİ KOSOVA TÜRKLERİNİN HALK İNANÇLARINDA DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM KREŞİNLERDE (HRİSTİYAN TATARLARDA) ÖLÜM İLE İLGİLİ ÖRF, ADET, GELENEK VE RİTÜELLER KÜLTÜR ÇEŞİTLİLİĞİ İLE DÜZCE LEZZETLERİ KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN GELENEKSEL KINA GİYİMİNDE “KAFTAN”I POPÜLERLEŞTİRMESİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ KÜLTÜR KORUMA VE İNTERNET: DİŞ HEDİĞİ GELENEĞİ KÜLTÜR-ÇEVRE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ YENİCE KÖYÜNDEKİ KÖY BAYRAMLARI MADDİ KÜLTÜR MADENCİ FOLKLORU MEDYA ARAÇLARININ ÇOCUK OYUNLARINA ETKİLERİ MERSİN İLİ KÖY SEYİRLİK OYUNLARINDAN DEVE BOTLATMASI VE ÂŞUK-MÂŞUK OYUNU MISIR TÜRK (KÖLEMEN) DEVLETİ MİNYATÜRLERLE YUNUS EMRE MENKIBELERİ - YUNUS EMRE EPİCS WİTH MİNİATURES MOĞOLİSTAN HOTONLARI’NIN KÜLTÜREL ÖZELLİĞİ VE BAZI GELENEKLERİ MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ MÜZİK, OYUN VE EĞLENCE- SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ÇALIŞMALARI OPERA VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN BULUŞMASI: KARYAĞDI HATUN OPERASI ORDU İLİ VE YÖRESİNDE SONA ERMEKTE OLAN MESLEKLER VE BU MESLEKLERİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI SORUNU ORDU’DA DOĞAL MANTAR KÜLTÜRÜ VE EKOTURİZM ORDU'DA NACAK NACAKÇILIK VE NACAKÇILAR ORTA ASYA'DA TÜRKLER ORTA ÇAĞDA ANADOLU SELÇUKLU SANAT VE KÜLTÜR ORTAMI OSMANLI ÇAĞI’NDA ANADOLU ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ POLİTİK MOTİVASYONLARLA GELENEĞİN YENİDEN YARATILMASI SÜRECİ ÜZERİNE POSTMODERN DÖNEMDE GELENEĞİN KULLANIMI NOKTASINDA HALKBİLİMİNİN TAVRI PSİKOLOJİK FOLKLOR BAĞLAMINDA KEMAL TAHİR’İN KÖYÜN KAMBURU ROMANINDA “ÖFKE” REKLAMCILIK TARİHİMİZDE HALK KÜLTÜRÜNÜN GÖRÜNÜMLERİ ROMA DÖNEMİNDE ANADOLU ROMA DÖNEMİNDE ANADOLU ROMANYA/ KÖSTENCE VE TULCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN MÜSLÜMAN TATAR TÜRKLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİNİN İNCELENMESİ SAFEVİLER SAHA TÜRKLERİNİN İNANÇ VE UYGULAMALARINDA AV İYESİ BAAY BAYANAY SELAM İLE DÜĞÜN ÇAĞIRMA GELENEĞİNDEN DAVETİYE KÜLTÜRÜNE KÜLTÜREL EKONOMİK BİR İNCELEME SELÇUKLU DEVRİ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUMA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA GELENEKSEL EL SANATLARI SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN TEMSİL VE TESCİLİ HAKKINDA MEDYADAKİ TARTIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME SÖZLÜ KÜLTÜRDEN GÖRSEL KÜLTÜRE NASREDDİN HOCA İMGESİ- AKŞEHİR ÖRNEĞİ SURİYE SELÇUKLULARI TARİH İÇİNDE ANADOLU VE TÜRKLER’DE MÜZİK TARİHTE TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ (TÜRKİYE DIŞI) TATAR GELENEKLERİNDE HAVLU (PEŞKİR, SİLGİ) TELEVİZYON VE YENİ MEDYADA YÖRESEL TÜRK YEMEK KÜLTÜRLERİNİN YENİDEN ÜRETİMİ THE CHİNS VARİETİES OF NORTH (STEPPE) CRİMEAN TATAR DİALECT. SYNTACTİC CHARACTERİSTİCS THE LİON OF PLEVNA IN THE SONGS OF BOSNİAKS FROM SANDŽAK TOKAT’TA YEREL BİR KOLEKSİYONCU - HASAN ERDEM TOPLU ULAŞIM FOLKLORU- İZMİR KENTİ DOLMUŞ ÖRNEĞİ TOPLUMSAL ARAŞTIRMALARIN NESNESİ OLARAK YEMEK VE MUTFAK TURİZM FAKÜLTELERİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA DÜŞÜNEN İNSANDAN TÜKETEN İNSANA TÜRK COĞRAFYASI TÜRK DÜNYASI HALK ÇALGILARI ORKESTRALARI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN ETİKETLERİ VE BUNLARIN OLUMSUZ KULLANIMINA DAİR BİR DENEME TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE DÜNDEN BUGÜNE KAMU KAZANLARI TÜRK HALKININ KÜLTÜREL KÖKLERİNDE İLK “OYUN” USTASI OLARAK ŞAMAN VE ŞAMAN AYİNİNDE PERFORMANS DRAMATURGİSİ TÜRK HEYKEL SANATI TÜRK KAHVESİ TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL KAYNAKLARI OLARAK EDVARLAR RİSALE-İ MUSİKİ KIRŞEHİRLİ YUSUF BİN NİZAMEDDİN TÜRK RESİM SANATI TÜRK SİNEMASINDA GÜLDÜRÜ FİLMİ KAHRAMANININ DURUMU: RECEP İVEDİK ÖRNEĞİ TÜRK TARİHİ TÜRK TARİHİ KRONOLOJİ TÜRK TARİHİ METİNLER TÜRK TARİHİNE GENEL BAKIŞ TÜRK TOPLULUKLARI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DÖNEMİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KRONOLOJİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ METİNLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU TÜRKİYE MÜZİK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL ÇALGILARIMIZIN YAYGINLIK KAZANAMAMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE’DE MÜZİK ARAŞTIRMALARI TÜRKİYE’DEKİ GÜNÜMÜZ MÜZİK YAPILARI TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN SURİYELİ MÜLTECİLERİN GELİŞİYLE TOPLUMUN EVLİLİK KURUMUNA BAKIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN BİRİ: AİLEDE ÖTEKİLEŞME (DENİZLİ ÖRNEĞİ) TÜRKLER'DEN ÖNCE ANADOLU TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU VE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TÜRKLER'İN MÜSLÜMAN OLUŞU VE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ KRONOLOJİ TÜRKLER'İN MÜSLÜMAN OLUŞU VE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ METİNLER TÜRKLERİN YARATILIŞ DESTANI İLE İSLAMÎ KAYNAKLARDAKİ MÜŞTEREKLİKLERE SENTEZİ BİR YAKLAŞIM URFA BÖLGESİ TAŞ İŞÇİLİĞİ VE URFA TAŞÇILIĞINDAKİ DİL VE TERMİNOLOJİNİN SAPTANMASI UYGUR TÜRKLERİNDE BAZI MADDİ KÜLTÜR OLGULARI VE BUNLARIN DİNİ SİYASİ SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ YAĞMUR RİTÜELİNDE SİMGELER VE BÜYÜ YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER ZEYTİN AĞACI’NIN GÖLGESİNDE BURSA’DA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜ