­

Şehitlik ve Şehitlikler

Türk Milleti’nin egemenliği, vatanı, varlığı, dinî inançları, kültürü uğruna savaşırken veya çaba sarf ederken hayatını kaybeden kimseleri milletçe şehit olarak nitelendiririz. İslâmî inançlarımızda bu kutsal mücadelede hayatını kaybeden yani şehit olan kimseler Tanrı’nın buyruğu ile doğrudan cennete alınırlar. Bu yüce mertebeye yani şehitliğe ulaşanlar, egemenlik, vatan ve din uğruna savaşanlar ile yüksek ülküler uğrunda can verenlerdir. Türk tarihi bu bakımdan milyonlarla ifade edilebilecek âdeta bir şüheda tarihidir.

Türk Milleti yok olmasın, egemenliğini sürdürsün, vatanında hür ve bağımsız yaşasın diyerek bu uğurda en büyük servetleri olan canlarını fedadan çekinmeyen şehitlerimiz için gerek yurt içinde ve gerekse yabancı ülkelerde devletimizin veya o ülkelerde yaşayan Türkler’in gayretleriyle şehitlikler oluşmuştur. Bu türden şehitliklerimizden bazı örnekleri şu şekilde verebiliriz.