­ SAHARA KARAGÖL MİLLİ PARKI | Kültür Portalı

Sahara Karagöl Milli Parkı - Artvin

Karagöl, Şavşat ilçesi'nin 25 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Genel olarak sahada Palaojen ve Neojen arazileri yer alır. Yöredeki kayaçların büyük çoğunluğu sedimanter kökenlidir. Ender bir topoğrafik karakter gösteren Karagöl ve çevresi yer yer vadilerle yarılmıştır. Bu yarılmalar yörede heyelan ve kütle hareketlerinin aktif olmasına neden olmuştur. Karagöl rasyonel olarak kayan kütlenin gerisindeki çanakta biriken suların meydana getirdiği bir heyelan gölüdür. Göl çevresi yoğun ormanlarla kaplı olup, ormanı meydana getiren ağaç türleri genelde ladin ve çamlardan ibarettir. Bu doğal öğelerin ördüğü Karagöl, ender manzara güzelliklerine sahiptir. Ayrıca gölün kuzeydoğusundaki Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı pisti niteliğine sahip alanlar mevcuttur.

Ender manzara güzellikleri, kültürel, rekreaksyonel ve turistik potansiyeli olan sahada bitki türlerinden

  • ağaç olarak; ladin, sarıçam, ahlat,
  • ağaççık olarak; orman gülü, kızılcık, fındık,
  • çalı olarak; orman çileği, böğürtlen
  • otsu bitkiler olarak da eğrelti ve çayır otları bulunmaktadır.

hayvan türlerinden

  • memeli hayvanlardan; ayı, kurt, tavşan, domuz, porsuk, tilki, sincap, vaşak,
  • kuşlardan; keklik, doğan yabanı, güvercin, karga, saksağan, sığırcık, Aaakarga,
  • balıklardan; Alabalık ve Sazan,
  • sürüngenlerden ise yılan, kertenkele ve kaplumbağa bulunmaktadır.

KARAGÖL BÖLÜMÜ: Kır gazinosu olarak kullanılan ve 20 yataklı konaklama hizmeti veren bir tesis bulunmaktadır. Karagöl'ün doğu ve batısında bulunan ormanlık alanlar günübirlik ve kamping kullanımı için iyi nitelikler arz etmektedir. Sahara kesiminde ise; yayla özelliği gösteren yörede, Kocabey Yaylası kışlağı konaklama merkezi olarak sabit tesisli hizmet sunacak potansiyel arz etmektedir. Yukarıda bulunan yazlık Kocabey Yaylası ise önceki yıllarda olduğu gibi 'Sahara Pancar Şenlikleri'nin düzenlenmesine daha müsait biralan olarak değerlendirilmektedir.

SAHARA BÖLÜMÜ: Şavşat İlçesi sınırları içinde bulunan Karagöl-Sahara Milli Parkı iki ayrı sahadan oluşmaktadır. Orman örtüsü, ladin ve göknarlardan meydana gelmiş olup, oldukça seyrek dokuya sahiptir. Yörede antro-projen step karakterinde sahalar geniş alanlar kaplamaktadır. Kocabey Yaylası ve çevresinde alpin zona ait bitki türlerine rastlanmaktadır. Yörenin genel olarak örtü bazaltlarından meydana gelen bir jeolojik yapısı vardır. Örtü bazaltlarının sıyrıldığı yerlerde Tersiyer formasyonlar ortaya çıkar. Yer yer derin vadilerle parçalanan yörede eğim değerleri oldukça yüksektir. Sahara, bu eğimli arazide 1700-1800 metrelerde kademeli olarak yer alan sınırlı düzlüklerden birisi olarak belirir. Alt zonlarda sarıçam bulunmaktadır. Kocabey Yaylası ve çevresinde Alpin Zon'a ait bitki türleri yer almaktadır. Reşat Deresi kenarında 1700-1800 metrelerde kademeli olarak yer alan düzlükler aynı zamanda "Sahara Pancar Şenlikleri"ne sahne olmaktadır. Bu şenliklere bölge dışında oturan yöre insanları da katılarak bölgeye iç turizm açısından oldukça büyük ekonomik katkı sağlamaktadır. Ender manzara güzellikleri, kültürel rekreasyonel ve turistik potansiyeli yüksek, zengin flora ve fauna, ilginç jeolojik özellikleri ve doğal peyzaj güzelliğiyle korunmaya değer milli bir varlığımızdır.

Artvin Gezilecek Yerler

Manzara-Gezi
Doğa Turizmi
Karagöl, Şavşat İlçesinin 25 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. '
Şavşat / Artvin

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 13242    Eklenme Tarihi : 25 Şubat 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 27 Aralık 2021 Pazartesi