­ ALABANDA ANTİK KENTİ | Kültür Portalı

Alabanda Antik Kenti - Aydın

Aydın İli Çine İlçesi Doğanyurt Köyü sınırları içerisindedir. Alabanda Antik Kenti'nin üzerinde bulunduğu Araphisar, Doğanyurt Köyü'nün bir mahallesidir. Kent Çine Çayı’nın (Marsyas) 4 kilometre batısında Karadağ’ın uzantıları olan iki tepenin yamacına, kuzeyde Çine Ovası’na doğru yayılmıştır. Alabanda’nın yolu asfalt olup, antik kentin ortasından geçerek Alinda’ya ulaşmaktadır.

Alabanda adı Karia dilinde Ala (at), banda (yarış) anlamına gelen kelimelerden türemiştir. Bizanslı tarihçi Stephanos, Kral Kar’ın oğlu Alabandos’un bir at yarışını kazanması nedeniyle kente Alabanda adının verildiğinden söz etmektedir. Çiçero ise Tanrılar Dünyası isimli eserinde kentin adını Kar Tanrısı Alabandos’tan aldığını söyler. Daha sonra Büyük İskender’in Anadolu’ya gelişinde adından söz edilmeyen Alabanda hakkındaki ilk bilgiler M.Ö. 3'üncü yüzyıl sonrasından öğrenilmektedir. Buna göre Seleukos Kralı kente Khrysor Antiokhia adını verir. Delphi’de bulunan bir yazıtta III. Antiokhos’un isteği üzerine Amphiktion Meclisi tarafından Alabanda’nın dokunulmazlığı konusunda karar alındığı ve bu karar gereğince, kentin Zeus Khrysaoeos ve Apollon İsotimos’a adandığı belirtilmiştir.

M.Ö. 70 yılında Roma’nın Anadolu’ya tamamen egemen olmasından sonra Alabanda 21'nci kent olarak Asya eyaletine katılır. M. Antonius tarafından M.Ö. 48 yılında Ephesos’un eyalet başkenti ilan edilmesi ile bölge başkenti olur ve Miletos, Piriene, Tralleis ve Nysa buraya bağlanır.

Alabanda, M.Ö. I ve M.Ö. II yüzyıllarda Roma ile iyi ilişkiler içinde olmuştur. M.S. 22 yılında da Tiberius kente yeniden dokunulmazlık (asyle) hakkını vermiştir. Strabon, kentin oldukça zengin halkının eğlenceye düşkün olduğundan ve kentte arp çalan pek çok kız bulunduğundan söz etmektedir.

Alabanda M.S. 4. yüzyılda Bizans hakimiyetine girmiş ve sonrasında Aphrodisias Metropolitliği'ne bağlı piskoposluk merkezi olmuştur. XI. yüzyılda Türk egemenliği altındaki kent Haçlı Seferleri ile yeniden el değiştirir. Ancak 1280’den beri Türklerin himayesindedir. Alabanda da ilk defa 1905-1906 yıllarında Ethem Hamdi Bey tarafından kazılar yapılmıştır. Alabanda Antik Kenti'nin arkeoloji dünyasına ve turizme kazandırılması için 1999 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile Aydın Müze Müdürlüğü başkanlığında kazılar yapılmaktadır.

Kaynak: Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Aydın Gezilecek Yerler

Antik Kent
Kültür Turizmi
Aydın Efeler Merkez İlçeden Büyükşehir Belediyesinin otobüsleri ve Çine minibüsleri ile ulaşabilirsiniz.
Alabanda Ören Yeri, Doğanyurt Mahallesi, 09500 Çine / Aydın

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 7747    Eklenme Tarihi : 16 Mayıs 2019 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 24 Şubat 2021 Çarşamba