­ MEYDAN MEDRESESİ | Kültür Portalı

Meydan Medresesi - Hakkari

Meydan Medresesi, Hakkâri merkez Biçer Mahallesi'nde bulunmaktadır. Kale Altı Mezarlığı’nın doğu tarafındaki düz bir platforma kurulmuştur. Yapı, Anadolu'da Selçuklu döneminde başlayıp, Beylikler ve Osmanlı döneminde gelişen avlulu medrese plan tipinin 18. yüzyıl başlarındaki bir örneğidir. Bölgede yer alan Bitlis, Hoşap ve Pizan'daki medreselerle plan ve mimari özellikleri bakımından benzerlikler göstermektedir.

Giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre medresenin, 1700-1701 tarihinde İzzeddin oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. 1959’da yapıdan bahseden Oktay Aslanapa, iki katlı yapının revaklı avlusunun yıkık olduğunu bildirmektedir.

Medrese, 18.25x23.40 metre ebadında dış ölçülere sahip, enine dikdörtgen bir alana oturmaktadır. Yapı iç avlulu, iki katlı ve iki kanatlı, düz damlı medreseler grubuna girmektedir.

Düzgün kesme taş ile inşa edilen medresede bağlayıcı malzeme olarak kireç hare kullanılmıştır. Taç kapı güney cephenin ortasında yer almaktadır. Kapı köşeden helezonik yivli bir kaval silme ve bunu takip eden mukarnaslı bir bordürle oluşturulmuş sivri kemerli şekilde, fazla derin olmayan bir girinti teşkil etmektedir. Yapıya güney cephenin ortasındaki bir taç kapı vasıtasıyla girilmektedir.

Alt kat revakları değişik şekillerde başlık ve kaideleri olan silindirik gövdeli sütunlara, ikinci katta ise payelere oturmaktadır. Her iki katta kuzey ve güneyde üçer, yanlarda dörder revak gözü bulunmaktadır. Avlunun doğu ve batı tarafında ise iki kanat halinde sıralanan medrese hücreleri yer almaktadır.

Kaynak: Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Şahabettin Öztürk, Mehmet Top, Hakkari Meydan Medresesi, (http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/660/%C3%96zt%C3%BCrk&Top.pdf?sequence=1)
 

Hakkari Gezilecek Yerler

Medrese
Kültür Turizmi
Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.
Medrese Mah. Hakkari/Merkez

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 14251    Eklenme Tarihi : 23 Şubat 2017 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 01 Nisan 2021 Perşembe