­ OYLUM HÖYÜK | Kültür Portalı

Oylum Höyük - Kilis

Geç Kalkolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar kesintisiz yerleşimin var olduğu, Bereketli Hilal coğrafyasının kuzeybatısında yer alan Oylum Höyük, boyutları itibariyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük höyüklerinden birisidir.

Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Oylum Höyük taban boyutları itibariyle 460x320 metre boyutlarındadır. Kuzeyde 22 metrelik; güneyde ise 37 metrelik iki yükselti ile bunları birbirine bağlayan bir boyundan oluşur.

Oylum Höyük; doğu-batı yönünde Fırat Vadisi ile Amik Ovası; kuzey-güney yönünde ise Kuzey Suriye ile Anadolu Platosu arasındaki kesişme noktasında yer alır. Tarih öncesi dönemlerde Kilis Ovası'nın ılıman iklimi ve verimi Tunç Çağı'nda coğrafik konumu nedeniyle Oylum Höyük ‘ün de yer aldığı bu bölge merkez konumundadır. Höyüğün batısında bugün kurumuş durumda ancak yağışlı mevsimlerde çok düşük su seviyesine sahip Akpınar Deresi bulunmaktadır. Höyüğün güney yükseltisi üzerinde Hz. Muhammed’in kâtibi olduğu söylenen Yusuf İzzeddin'in özellikle Nisan- Mayıs aylarında kurban kesilerek ziyaret edilen bir yatırı bulunmaktadır.

Höyük’ün  yakınından geçen Akpınar Deresi, Akdeniz’e dökülen Asi Nehri'nin bir kolu olup bu nehir ile Basra Körfezi'ne dökülen Fırat Nehri arasında akmaktadır. Burası aynı zamanda Mezopotamya ve Akdeniz’deki eski uygarlıkların toplandığı kültürel bir bölgedir.

Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1987 yılında başlayan ve hala devam eden kazı çalışmalarında elde edilen arkeolojik eserler Kilis Müzesinde sergilenmekte olup zeytinin 4,500 yıllık tarihini belgeleyen çekirdekler Oylum Höyükte bulunmuştur.

Kilis Gezilecek Yerler

Kaynak: Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Höyük
Doğa-Kültür Turizmi
Oylum Höyük Kilis’in 7 km doğu– güneydoğusunda Gaziantep karayolunun güneyinde, Oylum Köyü'nün hemen yanında yer alır.
Kilis

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 10770    Eklenme Tarihi : 14 Şubat 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 25 Aralık 2023 Pazartesi