­

AKDENİZ'DE KEŞFETMENİZ GEREKEN 7 ANTİK KENT

Akdeniz'de Keşfetmeniz Gereken 7 Antik Kent
Olimpos, Perge, Side gibi ünlü antik kentlerin bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nde keşfedebileceğiniz çok sayıda tarihi bölge ve uygarlık bulunmaktadır. Bölgenin doğal güzellikleri ve tarihin derinliklerini birlikte keşfetme imkanı veren antik kentleri sizin için derledik.
 
Patara Antik Kenti - Antalya
Patara Antik Kenti Fethiye-Kalkan arasında Xanthos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ovagelemiş köyünde yer almaktadır ve Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biridir.
MÖ 13'üncü yüzyıla ait Hitit metinlerinde şehrin adı Patar olarak geçmektedir. Tepecik Akropolü'nde ele geçen seramik parçaları, Orta Tunç Çağı özelikleri içerirken, yine Tepecik'in doğu yamacı eteklerinde ortaya çıkarılan, Demir Çağı öncesine ait taş balta Patara'nın tarihinin ne kadar eskilere gittiğini göstermektedir.
Helenistik Dönem'de inşa edilen Meclis Binası ve Tiyatro gibi anıtsal yapılar bu tarihsel süreçle paralellik gösterirler. Roma egemenliğine geçtikten sonra da önemini yitirmeyen Patara, Roma valiliklerinin adli işlerinin görüldüğü bir merkez oluşu yanında Roma'nın doğu eyaletleriyle bağlantısını kurduğu bir deniz üssü olarak da önemini korumuştur.
Apollon'un önemli bir kehanet merkezi olarak ün yapmış olan Patara aynı zamanda Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolandığı ve saklandığı bir limandır.
Patara Antik Kenti Ziyaret Saatleri Yaz Dönemi: 08.30 - 19.30 (15 Nisan - 2 Ekim)
Patara Antik Kenti Ziyaret Saatleri Kış Dönemi: 08.30 - 17.00  (3 Ekim - 14 Nisan)
{BENZERICERIK="antik kent"}
Termessos – Antalya
Termessos Antik Kenti, Pisidia Bölgesi'nin “Milyas” olarak anılan güneybatı bölümünde, Anadolu’nun en eski halklarından Luviler ve Solymler tarafından kurulmuş önemli bir antik kenttir.
Şehrin tarih sahnesine çıkışı Büyük İskender’in MÖ 333’te kenti kuşatması ve Termesosluların güçlü bir savunma yaparak kenti teslim etmemesiyle olmuştur.
Termessos kenti terk edildikten sonra yeni bir yerleşmeye tanık olmamasına rağmen doğal tahribatlar dışında oldukça sağlam ve iyi korunmuş ören yerlerinden biri olarak gösterilmektedir.
Termessos Antik Kenti Ziyaret Saatleri Yaz Dönemi: 08.30 - 19.30 (15 Nisan - 2 Ekim)
Termessos Antik Kenti Ziyaret Saatleri Kış Dönemi: 08.30 - 17.30 (3 Ekim - 14 Nisan)
 
Anemurium Antik Kenti – Mersin
Anemurium Antik Kenti 19. yüzyılda İngiliz donanmasından Albay Francis Beaufor’un bu kıyılarda yaptığı keşif gezisiyle tanınmıştır.
Yapılan kazılarda çıkan buluntular arasında balıkçı aletleri, inşaat, terzi, çömlekçi aletleri, sikkeler, kurşun mühür, kantar ağırlığı, dokuma aletleri, anahtar, kilit, oyun ve eğlence aletleri, usturalar, makyaj malzemeleri, kolye, küpe, bilezik, altın kemer tokaları sayılabilir.
Anemurium ’da ilk yerleşimin ne zaman başladığı bilinmemektedir. Kentin adı bir liman listesinde geçtiği için MÖ 4. yüzyılda var olduğu söylenebilmektedir.
Kıbrıs’a yakın olması nedeniyle, özellikle Roma Dönemi’nde ara istasyon konumunda olan Anemurium, karayoluyla önemli Roma kentlerinden biri olan Germaniopolis ile bağlantılıdır. Bölgedeki doğal kaynakların ihraç edildiği önemli bir ticaret kenti olmuştur. Şu anda ayakta kalan şehrin önemli yapıları bu dönemden kalmadır.
Anemurium antik kenti ziyaret saatleri 
Her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.
 
Kanlıdivane - Mersin
Antik dönemde Dağlık Kilikya sınırları içinde kalan Kanytella, bugünkü adıyla Kanlıdivane, Eliaussa Sebaste’den (Ayaş) 3 km içeri kısımda yer almaktadır.
Kanlıdivane’nin Antik Dönem’de Olba Krallığı’nın sınırları içinde bulunan önemli bir dinsel merkez olduğu Bizans Dönemi’ne ait kiliselere dayanılarak söylense de son yapılan çalışmalarla burasının ayrı bir kent olma özelliği de taşıdığı ve önemli bir zeytinyağı üretim merkezi olduğu ortaya çıkarılmıştır.
İlk verilere göre kentin Helenistik Dönem’den, Geç Antik Dönem’e kadar kesintisiz iskan gördüğü anlaşılmıştır.
Ayrıca Kanlıdivane Antik Kenti’nin Akkale Antik Limanı ile bağlantılı olduğu ve Bazı Antik Dönem’e ait zeytin işleme atölyelerinin köylüler tarafından ev olarak kullanılmış olduğu ortaya çıkmıştır.
Kanlıdivane Antik Kenti ziyaret saatleri yaz dönemi: 09.00 - 19.00
Kanlıdivane Antik Kenti ziayret saatleri kış dönemi: 08.30 - 17.00
 
Kremna Antik Kenti - Burdur
Kremna Antik Kenti Burdur Çamlık köyü sınırların içerisinde, Aksu Vadisi’ne hâkim bir tepe üzerine Psidialılar tarafından kurulmuş olan önemli bir Psidia şehridir.
Ayakta kalan yapılar Roma Dönemi’ne aittir. Şehrin etrafı surlarla çevrilidir. Izgara planlı olarak kurulan kentin güney ve batıdan olmak üzere iki girişi vardır.
Yapılan kazılarda çıkarılan büyük ve küçük Atena, Leto, Hygeia, Nemesis giyimli kadın, Apollon, Asklepios ve Herakles heykelleri Burdur Müzesi Kremna Salonu’nda sergilenmektedir.
Kremna Antik Kenti ziyaret saatleri
Haftanın her günü 08.30 - 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.
 
Kastabala Antik Kenti - Osmaniye
Osmaniye il sınırları içinde bulunan Kastabala Antik Kenti Ceyhan Nehri’nin yakınlarında küçük bir ovaya hakim konumdadır. Kastabala Antik Kenti’nin de yer aldığı Kilikia bölgesinden elde edilen yüzey buluntuları MÖ 2. bin ile geç Roma dönemleri arasında farklı dönemlere tarihlenmiştir.
Duvarlar ve tonozlarla eğimli arazide düz teraslar elde edilmiştir. Yamaca oturtulan ızgara planlı kentte merkezi yapılaşma ile kamu yapıları arazinin ortasına yerleştirilmiştir. Tiyatro, hamam, dükkanlar, kuzey ve güney kiliseler bu plana uygun olarak inşa edilmiştir.
Orta çağ kalesi ise savunmaya elverişli kayalık bir tepe üzerinde yükselmektedir. Mevcut kamu yapılarının ilk yapı evresi Severuslar dönemine tarihlenmektedir. Kastabala Antik Kenti'nde doğu, kuzey ve güneyde çevreleyen engebeli kayalık yamaçlarda çok sayıda mezar mevcuttur.
Kastabala Antik Kenti ziyaret saatleri yaz dönemi: 10.00 - 18.00
Kastabala Antik Kenti ziyaret saatleri kış dönemi: 09.00 - 17.00
 
Kibyra Antik Kenti - Burdur
Kibyra Antik Kenti, Burdur Gölhisar ilçesinin Horzum mahallesinde birbirinden derin yarlarla ayrılan hâkim üç tepelik üzerinde yer almaktadır. Kentin yerleşim alanı oldukça büyüktür. Yapılar, simetrik düzenlenmiş, tepelik teraslanarak göl ve ova manzarasına hâkim konumda ve hiçbir yapı bir diğerinin manzarasını kesmeyecek biçimde yerleştirilmiştir.
Şehre girerken solda muhteşem bir anıtsal kapı ile Antik Çağ Anadolu’sunun 12-13 bin kişi kapasitesi ile en görkemli stadyumu bulunmaktadır.
Meclis binası orkestranın tam merkezinde bulunan kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden yapılmış, yılanlardan oluşan saçları ve insanları taşa çeviren bakışlarıyla ünlü Medusa mozaiği Anadolu’da tektir.
Demircilik, dericilik, çömlekçilik ve at yetiştiriciliğinde ünlü olan Kibyra'da şehir halkı son derece savaşçı bir kimliğe sahiptir.
Kibyra Antik Kenti ziyaret saatleri
Haftanın her günü 08.30 - 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.
Fotoğraflar: Ahmet Güllü, Gülcan Acar, Orhan Özgülbaş, Servet Uygun.