­ HASAN AĞA CAMİ | Kültür Portalı

Hasan Ağa Cami - Adana

Ali Ağa Mahallesi'nde Yağ Camisi’nin 150 metre kadar güneyinde yer alan ve asıl adı Hasan Kethüdâ Camii olan eserin ne zaman yapıldığı belli değildir. Halk arasında dolaşan bir rivayete göre Ramazanoğlu Pîrî Paşa’nın beylerbeyi olarak Adana dışında bulunduğu sırada, Ulucami’nin yapımına nezaret eden kethüdâsı Abdullah oğlu Hasan Ağa tarafından bu inşaattan arttırılan malzeme ile yaptırılmıştır. Bu rivayetin doğruluk derecesi bilinmemekle birlikte her iki eser arasında, harimin yan tarafında yer alan dikine mekânlardan başka kubbeleri örten oluklu kiremitler, çiniler ve mihraplarla minberlerdeki renkli taş işçiliği bakımından büyük benzerlikler bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu benzerlikler ve Ulucami’nin tamamlanış tarihinin 1541, türbesindeki çini kaplamalı lahitlerden en yeni tarihlisinin de 1552 yılına ait olduğu dikkate alındığında XVI. yüzyılın ortalarında yapıldığı söylenebilir.

1814 ve 1946 yıllarında iki büyük tamir geçirdiği bilinmekte ve bu tamirler sırasında harimin iki yanındaki dikdörtgen mekânların değişikliğe uğradığı, avlunun üç tarafında bulunan revakların ise tamamen ortadan kaldırıldığı görülmektedir. İlk yapıdan günümüze ulaşan orijinal kısımlar harim, minare ve son cemaat yerinin bir bölümünden ibarettir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Adana Gezilecek Yerler

Cami
İnanç-Kültür Turizmi
Şehir merkezinde ve Yağ Caminin hemen arakasında yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.
Sarıyakup Mahallesi, 01020 Seyhan/Adana

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 9279    Eklenme Tarihi : 27 Mart 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 25 Ekim 2019 Cuma