­ ŞAR ÖRENYERİ | Kültür Portalı

Şar Örenyeri - Adana

Şar Örenyeri, Tufanbeyli ilçesi'nin kuzey ucunda Kayseri il sınırına birkaç km uzaklıktadır. "Kilikya Komanası" diye anılan bu yer, Etilerin dini merkezlerinin ikincisi olup ilki "Pontus Komanası" idi. Örenyerinde Hitit, Roma ve Bizans dönemi eserleri yer almaktadır.
 
Gülcan Acar
 
Örenyerinde günümüze gelebilmiş eserlerin çoğu Roma Dönemine ait olanlardır. Bunlar arasında kademeli açık hava tiyatrosu özellikle dikkati çekmektedir. Yukarı mahallenin güneyinde, çayın sol kıyısındaki yamaçta yer alan bu tiyatro bugün harap durumdadır. Ayakta kalan bölüm, yüksek bir duvar ile merdiven şeklinde yükselen bazı sıralardır. Bu merdivenlerin altında hem destek vazifesi gören ve hem de vahşi hayvanların barınak yeri olarak kullanılan mahzenler vardır. Bunların bir kısmı halen toprak altındadır. Burada bir diğer önemli eser de Bizanslılardan kalma kilisedir. Kubbesi yıldırım düşmesiyle yıkılmış olan kilise, muntazam yontulmuş iri taşlarla inşa edilmiştir.
 
Gülcan Acar
 
"Kilise Mahallesi" diye anılan yerdeki bu kilisenin ayakta kalan tek bölümü apsis kısmına ait 5 metre yükseklikteki duvardır. Bu binaya ait yerdeki taş bloklar üzerinde çeşitli geometrik motifler ile biri üzerinde bir haç şekli görülür.
 
Gülcan Acar
 
Şar'ın maziden kalan en kıymetli ve nadide eseri "Alakapı" dır. Bulunduğu mevki bu ad ile anılır. Büyük mermer bloklarla meydana getirilen 6 metre boyunda ve 3 metre enindeki bu yüksek yapının, Ana Tanrıça Tapınağı'nın kapısı olduğu düşünülür.
 
Gülcan Acar
Tapınak tamamen yıkılmış olmakla beraber, bu kapının yanı başında görülen üzerleri bitkisel motiflerle süslenmiş cephe ve yan duvar taşları, binanın orijinal durumu ve ölçüleri hakkında bir fikir vermektedir.
 
Gülcan Acar
 
Romalılar zamanında Hierapolis adıyla anılan bu yerde başka bina kalıntıları, rölyefler ve kitabeler ile sütun, sütun başlığı, arşitrav ve kemer gibi çeşit çeşit mimari öğeler görülmektedir.
 
 
Kaynak: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Ören Yeri
Kültür Turizmi
Cumhuriyet, Kızıltepe Cd. No:8, 01640 Tufanbeyli/Adana
Cumhuriyet, Kızıltepe Cd. No:8, 01640 Tufanbeyli/Adana

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1032    Eklenme Tarihi : 24 Mart 2022 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 24 Mart 2022 Perşembe