­ MERYEM ANA KAYA KİLİSE | Kültür Portalı

Meryem Ana Kaya Kilise - Giresun

Giresun İli Sultanselim Mahallesi'nde yer alan kilise Giresun Kalesi'nin batı tarafında, limana bakan kısımda yoldan 2-3 metre yükseklikte kaya içerisine oyulmuş küçük bir mağara şeklindedir. Önceleri küçük bir mağara olan bu yapının genişletilerek M.S 4'üncü veya 5'inci yüzyılda kiliseye dönüştürüldüğü tahmin edilmektedir. Kilise olarak kullanılan bu mağaraya  Osmanlı Dönemi'nde yapılmış  tek gözlü küçük bir taş kemer köprü ile ulaşılmaktadır. Yapının çevresi bir atriumla çevrelenmiştir. Kilisenin avluya bakan tarafında denizcilerin su aldığı ve kiliseye gelenlerin kullandığı kutsal sayılan ayazma niteliğinde bir çeşme yer almaktadır. 

Halk arasında  Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen bu yapı tek nefli, dikdörtgen formlu küçük bir kilisedir. Genel olarak basit malzemelerle yapılan kilisede yer yer düzgün kesme taşlar da kullanılmış, taşların araları beyaz harçla sıvanmıştır. Yapıya kuzey batı köşesine sonradan eklenmiş küçük bir açıklıktan girilmektedir. Kuzeybatı duvarı üzerinde üç adet mazgal şeklindeki dikdörtgen pencereler mekânı aydınlatmaktadır. Kilisenin üzeri mağara içinden beşik tonozla örtülmüş, doğu cephesine yarım yuvarlak bir apsis eklenmiştir. Kilise içerisinde birçok niş mevcut olup bazıları kırılmış vaziyettedir. Kilisenin apsis kısmından ileriye doğru devam eden mağaradan gelen su, kilise altındaki beşik tonozlu bir kanaldan geçirilerek sarnıca taşınmış, buradan da çeşmeye bağlanmıştır.

Bazı eski kaynaklarda yapının eskiden “Panaia” ya da "Surp Serkis” adı ile anıldığı, üç katlı olduğu ve Meryem Ana adına izafe edilen kutsal suyun şifa dağıttığı kabul edilir. Giresun  Arkeoloji Müzesi tarafından zeminde gerçekleştirilen kurtarma kazısında sarnıca giden su kanalı ve üç adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Mağaranın doğal kaya olan yüzeyi kısmen sıvanmıştır. Kilisedeki restorasyon çalışmaları 2013 yılında tamamlanmıştır. Giresun'da en çok ziyaret edilen önemli taşınmaz kültür varlıkları arasındandır.

Giresun Meryem Ana Kaya Kiliseye Nasıl Gidilir?

Giresun Meryemana Kaya Kilise, şehir merkezinde olup, hem araç hem de yaya ulaşımı kolaydır.

Giresun Gezilecek Yerler

Giresun Meryem Ana Kaya Kilise’si vediğer tarihi eserleri ziyaretinizde Giresun'da konaklayabileceğiniz bakanlık belgeli tesislere ulaşmak için tıklayınız. Giresun'dan dönerken alabileceğiniz seyahat hatıraları için tıklayınız.

Kilise
Kültür Turizmi
Giresun Meryemana Kaya Kilise, şehir merkezinde olup, hem araç hem de yaya ulaşımı kolaydır.
Sultanselim Mahallesi Giresun

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 8381    Eklenme Tarihi : 26 Mart 2019 Salı    Güncellenme Tarihi : 25 Şubat 2021 Perşembe