­ JEOLOJİ MÜZESİ | Kültür Portalı

Jeoloji Müzesi - Kütahya

Eski tarihli bir yapı olan bu yapı, daha önce hamam olan kullanılmış restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Kütahyalı seyyah, ilim adamı, yazar ve halk bilimci Evliya Çelebi (1671 -1672) yıllarında Kütahya’yı ziyaretinde hamamlar arasında bu hamamı da saymaktadır. Restorasyondan sonra, bu tarihi mekân, yerel ve ulusal ölçekte yeraltı zenginliklerinin tanıtılması ve sergilenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle Jeoloji Müzesi olarak 25.04.2008 tarihinde ziyarete açılmış olup, Kütahya Belediyesi'ne bağlı özel müze statüsündedir.

Kütahya yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından son derece zengin bir ildir. Dünyada bulunan 90 çeşit madenin 57 si Türkiye’de, bunun 35’i de Kütahya sınırları içinde bulunmaktadır. Maden ruhsat sayısının en çok olduğu il olan Kütahya; Türkiye bor rezervlerinin yüzde 50’sini, linyit rezervlerinin yüzde 7,6’sını ve seramik hammaddelerinin (feldspat, kuvars, kaolin gibi) çeşit ve rezerv olarak çok önemli bir miktarını karşılaması; manyezit gibi refrakter hammaddesinin de günümüzde üretildiği yegâne yer olması bakımından maden sanayisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Kütahya, bu maden kaynaklarına ilave olarak termal ve jeotermal kaynaklarıyla da çok zengindir.

Müzede, Eti Bor A.Ş, Eti Gümüş A.Ş, T.K.İ Seyitömer Kömür İşletmesi (SLİ), Tunçbilek Linyit İşletmeleri (GLİ), Yıldız Entegre (Azot), Kütahya Manyezit (Kümaş), Kütahya Belediyesi El Sanatları Üretim Merkezinde (Kestaş) üretilen süs taşları, Kütahya Porselenin üretim aşamaları ve Şaphane’ de üretilen şap ürünlerini görmek mümkündür.

Kaynak: Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü''Kütahya Tanıtım Broşürü''

Kütahya Gezilecek Yerler

Müze
Kültür Turizmi
Şehir merkezindedir.
Börekçiler Mahallesi/Kütahya

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 14074    Eklenme Tarihi : 20 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 18 Haziran 2021 Cuma