­
İnsanoğlu tarih sahnesine çıktığından bu yana yaşadığı alanları değerli kılmış ve kültürünü gelecek nesillere taşıyacak büyük eserler ve izler bırakmıştır. Tüm insanlığın mirası kabul edilen değerleri ortak bir geçmiş olarak benimsemek, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için UNESCO, 1972 yılında Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı’nda “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”yi kabul etmiştir. Türkiye, bu sözleşmeye 14 Şubat 1983 tarihinde taraf olmuştur.

Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2018 yılı itibariyle UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 18 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. 

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan varlıklarımızın detaylı bilgilerine http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=tr  adresinden ulaşılabilmektedir.