­
Bolu

Genel Bilgiler

Nüfus
Yüzölçümü
Rakım
Plaka Kodu
Telefon Kodu
BOLU İLİ'NİN TARİHİ Arkeolojik buluntulara göre Bolu’da ilk yerleşim Kalkolitik Döneme  ( M.Ö. 5500 - 3000 ) kadar uzanmaktadır. Bolu İli, Merkez İlçe ile Gerede ve Seben İlçelerinde Tunç Çağı ( M.Ö. 3000 – 1200 ) yerleşim izleri tespit edilmiştir. M.Ö. II. binde Hitit, M.Ö. I. binden itibaren de Frig, Lidya  ve Pers egemenliği altında kalan bölge; M.Ö. 334 yılından sonra  Bithynia Krallığı sınırları içine dahil olmuştur. Bithynia Krallığı döneminde şehre “Bithynium” ismi verilmiştir. M.Ö. 74 yılında son Bithynia kralı IV. Nicomedes, vasiyetname ile Bithynia topraklarını Romalılara bırakmıştır. Bu tarihten itibaren Bolu ve çevresi Roma’ dan gelen valiler tarafından yönetilmiş ve şehre Roma İmparatoru Claudius’ a izafeten “Claudiapolis” ismi verilmiştir. Bolu isimi de şehir anlamında olan Polis'ten gelmiştir. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun  ikiye ayrılması ile Doğu Roma ( Bizans ) sınırları içinde kalan Bolu; İmparator Justiniaus ( M.S. 518 – 527 ) döneminden itibaren thema adı verilen  askeri valiler tarafından  yönetilmiştir. Hisar Tepesi, Karga Tepe ve Hıdırlık Tepesi adıyla anılan 3 tepe üzerinde kurulmuş olan şehir, içte ve dışta surlara sahip olmuştur. Şehrin kuzeyinde Halı Hisarı bölgesinde bu surların kalıntıları görülebilmektedir. 1071 Malazgirt zaferinden sonra batıya yayılan Türkmenler 3 yıl sonra Bolu’ya yerleşmişlerdir. Selçuklu Devleti’nin komutanları Artuk, Tutuk, Danişmend, Karateki ve Saltuk Beyler Süleyman Şah’ın emrinde İstanbul sınırına dayanmışlardır. Bu akınlar sırasında Bolu, Horasanlı Aslahaddin tarafından 1324 yılında Beylik topraklarına katılmıştır. Yıldırım Bayezit'in ölümü ile başlayan şehzadeler savaşına Bolu, birçok kez sahne olmuştur. Bolu, Ankara Savaşı sonrası Timur’un talan ettiği bölgelerin dışında kaldığı gibi, bu tehlike bitinceye kadar, Osmanlı Devleti’nin 2. kurucusu sayılan Çelebi Mehmet’i de Kızık Yaylası'nda barındıran belde olmuştur. Çelebi Mehmet’in Osmanlı Devleti’nin birliğini sağlamasından sonra ise Bolu, düzenli bir yönetime kavuşmuştur. 1324 – 1692 yılları arasında  Bolu, 36 kazası olan bir sancak beyliği idi. XVI. Yüzyılda Bolu, ikinci derece Şehzade sancaklarından biri oldu. 2. Bayezit döneminde Şehzade Süleyman (Kanuni) buraya atanmıştır. 1683-1792 yılları arasında Bolu, voyvodalıkla yönetildi. II. Mahmut zamanında ise Mutasarrıflığa dönüştürülmüştür. (1811) Tanzimat sonrası Bolu; Kastamonu eyaletine bağlandı (1864). 1909 yılında ise tekrar Mutasarrıflığa dönüştürülmüştür. Mondros Mütarekesi’nin yürürlüğe girmesi ve İzmir’in işgal edilmesinin ardından Bolu yöresinde ilk Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Gerede’de örgütlenmiştir. Bolu 1. Dünya Savaşı’nda ve sonrasında düşman işgaline uğramamış ancak maddi zarar görmüştür. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yapılan milli mücadele dönemlerinin sonunda Bolu, 10 Ekim 1923'te Mutasarrıflık devrini tamamlayarak yeni düzenlemeler çerçevesinde vilayet haline getirilmiştir. (Kaynak: Bolu Müze Müdürlüğü)
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum

Türkiye yüzölçümünün % 1,015'lik bölümünü kaplayan Bolu İli, 8.276 km² (827.600 Ha.) yüzölçümü ile Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Ortalama rakım 1000 m., merkez ilçe rakımı ise 725 m. civarındadır. 

Bolu’nun, batısında Düzce ve Sakarya, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara, doğusunda Çankırı, kuzeyinde Zonguldak ve kuzey doğusunda Karabük illeri yer alır. İl sınır uzunluğu 621.4 km.dir.

Bolu İl Merkezine göre ; Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede İlçeleri doğuda, Mengen kuzeydoğuda, Göynük ve Mudurnu İlçeleri güneybatıda, Seben ve Kıbrıscık İlçeleri ise güneyde yer almaktadır.

Kaynak: http://www.bolu.gov.tr/ortak_icerik/bolu/bilgi-islem/documents/genel_bilgiler.pdf (Erişim tarihi: 17.07.2014)

 

 

 

...Devamını Oku
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Abant Tabiat Parkı Göl Bolu'nun 34 km. batısındadır. Flora, fauna ve rekreasyon özellikleri nedeniyle 1988 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Çevresinde konaklama, yeme içme tesisleri, kamp ve piknik alanları vardır.
Akkaya Travertenleri Şelale Bolu il merkezinin 10 km. güneybatısındadır. 1.derece doğal sit alanıdır. "Bolu'nun Pamukkalesi" adıyla bilinmektedir. Akkaya'dan çıkan su bir yamaçtan akarak travertenleri oluşturmuştur.
Ayıkaya Mağarası Mağara Bolu-Yediğöller yolu üzerinde Ayıkaya Orman İşletme şefliği yakınındaki tepenin batı yamacında yer alan mağara, mağara meraklıları tarafından ziyaret edilmektedir.
Bolu Aladağ Gölet Bolu şehir merkezinin 25 km. güneyinde Aladağ yaylaları bölgesindedir. Göksu Tabiat Parkı adıyla koruma altındadır. Çevresinde piknik ve kamp alanları vardır.
Bolu Gölköy Baraj Gölü Bolu şehir merkezinin 8 km. batısında sulama ve içme suyu amaçlı yapılmış bir gölettir. Çevresinde piknik alanları bulunmaktadır.
Çubuk Göl Göynük İlçesinin 8 km. kuzeyindedir.
Gölcük Tabiat Parkı Göl Bolu şehir merkezinin 13 km. güneyindedir. Tabiat parkı olarak koruma altındadır. Çevresinde günübirlik tesisler ve piknik alanları bulunmaktadır.
Karamurat - Mudurnu Göl Mudurnu İlçesinin 30 km. kuzeyindedir. Doğal sit olarak ilan edilmiştir.
Seben Kaya Evleri Mağara Seben ilçesinin Muslar, Solaklar, Kabak ve Musasofular köylerinde 1. derece doğal sit olarak tescilli kaya evleri ve mağaralar bulunmaktadır.
Seben Taşlıyayla Gölet Bolu - Seben arasında Seben'e 20 km. mesafede Taşlıyayla bölgesindedir. 864 hektar alana sahiptir. Çevresi ormanlarla kaplı olan gölün kıyı uzunluğu 25 km.dir.
Sülüklügöl Tabiat Parkı Göl Mudurnu İlçesinin 40 km. kuzeybatısındadır. Flora ve fauna yapısı nedeniyle Tabiat Parkı olarak koruma altındadır.
Sünnet Gölü Tabiat Parkı Göl Göynük ilçesinin 25 km. doğusundadır. Zengin orman yapısı, flora ve fauna özellikleri ile Tabiat Parkı olarak koruma altındadır. Konaklama tesisi vardır.
Yedigöller Milli Parkı Göl Bolu'nun 42 km. kuzeyindedir. 1965 yılında flora ve fauna özellikleri nedeniyle Milli Park olarak ilan edilmiş olup, yedi adet göl ile şelaleler, anıt ağaç, yürüyüş,piknik ve kamp alanı bulunmaktadır. Bolu Merkezden itibaren 42 km.lik yol 2015 yılı içinde asfaltlanmıştır.
Yeniçağa Göl Yeniçağa ilçe merkezindedir. Ülkemizin önemli sulak alanlarından biridir.
  İklim
  İklim
  İlimiz iklim bakımından ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nin etkisi altında bulunmakla birlikte, coğrafi konumu nedeni ile başka komşu bölgelerin özelliklerinden de etkilenmektedir. Bolu; Karadeniz, Marmara ve Orta Anadolu ikliminden etkilenmekte, bu durum tarımsal yapıyı çeşitlendiren farklılıklara yol açmaktadır. Yüzey biçimlerinin farklılığı, denizden uzaklık ve yüksekliklerin etkileriyle il bütününde değişik iklim türlerine ve mikro-klima alanlarına rastlamak mümkündür. Mudurnu İlçesi’nin batısı ile Göynük İlçesi’nin büyük bir bölümü İç Anadolu iklim bölgesi içindedir. Yine Seben ve Kıbrısçık ilçelerinin güney bölümleri, İç Anadolu iklim bölgesine yakınlıkları nedeni ile farklılık gösterirler. Bolu’da genellikle Karadeniz kıyısında görülen ılıman iklimin, güneye doğru yükseltiler nedeni ile karasallaştığı görülmektedir. Bu geçiş özelliği, yörenin kıyı kesiminde serin yazlara, ılık kışlara ve mevsimlere oldukça eşit dağılan yağışlara yol açar. Güneye inildikçe yükselti artar ve yağışların dağılımı değişir. Yazlar kuraklaşır, daha sert iklim özellikleri belirir. İlimizin güneyinde yağışlar, kuzeye göre daha azdır. Yağışların Bolu’da % 60?ı, Mudurnu’da % 70?i, Seben’de % 56?sı, Göynük’te % 68? i ilkbahar ve kış aylarında görülür. Kış aylarında yağışlar, Bolu, Mudurnu ve Göynük’te kar olarak, Seben’de yağmur olarak düşer. Gerede İlçesinde yağışlar genellikle yaz mevsiminin ilk ayında en yüksek değerine ulaşır. Kış aylarında ise yağış kar olarak düşer ve uzun süre kalır. Bolu ve çevresinde hakim rüzgar lodos dur. Seben’de ise, kuzeyindeki dağların kuzey rüzgarlarını tutması sonucunda, daha çok güney-güneybatı rüzgarlarının etkisi görülür. Denizlerden karaya doğru gelen hava kitlelerinin getirdiği bol nem ve sıcaklığın ılımlı oluşu nem açısından zenginliğe neden olmaktadır. (Kaynak: www.bolu.gov.tr Erişim tarrihi:15.04.2014)
  ...Devamını Oku
  Bitki Örtüsü

  Bolu'da hakim bitki örtüsü ormanlardır. İl topraklarının  % 62'si ormanlarla kaplıdır. Köroğlu, Karadere, Seben ve Aladağ Ormanları yurdumuzun en zengin ormanlarıdır. Hakim ağaç türleri kayın, gürgen,  ıhlamur, dişbudak, meşe, kızılağaç, karaağaç, kavak, köknar ve sarıçamdır.

  ...Devamını Oku
  Flora
  Türkiye’nin flora zenginliğinde Bolu önemli bir yer tutmaktadır. Bolu florasında 89 familya, 363 cins, 771 tür bulunmaktadır. Bunların 82’si Türkiye endemik türlerindendir. Sadece Bolu’ya da endemik olan 3 tür bulunmaktadır. Bunlar Circium boluensis, Crocus abantensis ve Jasione supina akmani’dir (www.tubitak.gov.tr/tubives ). Bolu ilinin egemen bitki topluluğu ormanlardır. İl topraklarının % 59’u ormanlarla kaplıdır. Karadere, Seben ve Aladağ ormanları yurdumuzun en zengin ormanları arasındadır. Ormanlarda çok çeşitli ağaç türleri bulunur. En çok rastlananlar ise kayın, gürgen, kestane, ıhlamur, dişbudak, meşe, kızılağaç, karaağaç, yabani fındık, beyaz söğüt, titrek kavak, köknar ve sarıçamdır. Ağaç örtüsünün altındaki otlar arasında zakkumlar ve çeşitli dağ çiçekleri ve mantar türleri görülür. Bazı kısımlarda katran ağacı, sumak, taflan, kızılcık, böğürtlen ve değişik sarmaşık türleri bulunur. (Kaynak: Bolu İli Çevre Durum Raporu)
  ...Devamını Oku
  Fauna
  Bolu'nun zengin bitki örtüsü, topografyası, su kaynakları ve iklimi yaban hayatı için de elverişli koşullar oluşturmaktadır. Ancak Bolu ilinde yaban hayvanları varlığı konusunda, özellikle bunların popülasyon büyüklükleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Göllerde ve akarsularda sazan, alabalık, tatlısu midyesi, yengeç, kurbağa, kaplumbağa gibi suda yaşayan hayvan türleri; yaban ördeği, yaban kazı, karabatak, su tavuğu gibi kuşlar bulunur. Ormanlık alanların yüksek kesimlerinde ayı, vaşak, yaban domuzu, geyik, karaca görülmektedir. Bolu’da bulunan diğer hayvan türleri kurt, sansar, tilki, porsuk, tavşan, kokarca, gelincik, sincap gibi kara hayvanları; keklik, üveyik, bıldırcın, yaban ördeği, çil, toy, turna, çulluk, güvercin, atmaca, şahin, kartal gibi kuşlardır. (Kaynak: Bolu İli Çevre Durum Raporu)
  ...Devamını Oku
  Ekonomik Yapı
  BOLU EKONOMİSİ Tarım: % 37,7 Sanayi: % 21,6 Hizmetler: % 40,7 BÜYÜME HIZI VE KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 1987–2000 yılları arasında ortalama olarak her yıl % 3,9’luk büyüme gerçekleştiren Bolu (Düzce dahil), bu süre zarfında GSYİH’sını yaklaşık olarak 2 katına çıkarmayı başarabilmiştir. Belirtilen dönemde, en düşük büyüme hızı % -2 ile 1993 yılında, en yüksek büyüme hızı % 21,4 ile 2000 yılında gerçekleşmiştir. Benzer gelişmeyi kişi başına düşen gelirde de görmek mümkündür. Bazı yıllarda görülen düşüşlere rağmen, ABD Doları olarak kişi başına düşen gelirde yükselen bir trend görmek mümkündür. 1987 yılında 1.380 $ olan kişi başına düşen gelir, sabit fiyatlarla 1999 yılında Düzce ile birlikte 3.308 $ düzeyine yükselmiştir. 2000 yılında kişi başına düşen gelir 5.687 $, 2001 yılında 4.216 $ olmuştur. Bu rakamlarla Bolu belirtilen yıllarda istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasında Kocaeli ilinden sonra 2. sırada yer almıştır. DPT tarafından 2003 yılına ilişkin yayınlanan illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilimiz Türkiye genelinde 14. sırada yer almıştır. Kalkınma Bakanlığı'nın 2011 yılı verilerine göre illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilimiz, Türkiye genelinde 11. sırada bulunmaktadır. İl GSYİH içinde tarım % 37.7, sanayi % 21.6, (imalat sanayi, inşaat, madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik-gaz-su) hizmetler % 40.7 (ticaret, turizm, ulaştırma ve haberleşme, mali kuruluşlar, serbest meslek ve hizmetler, devlet hizmetleri) paya sahiptir. İlimizde; gerçek usulde 13.792, basit usulde 2.599, kurumlar vergisinde 2.194, diğer ücretler 109 olmak üzere toplam 18.694 vergi mükellefi kayıtlı bulunmaktadır. TARIM VE HAYVANCILIK ARAZİ DAĞILIMI Orman: % 64 Çayır ve Mera: % 15 Tarım Dışı Alan: % 6 Tarım Alanı: % 15 Tarla Arazisi 94.696 Hektar Bağ Arazisi 215 Hektar Sebze Arazisi 1004 Hektar Meyvelik Arazisi 3682 Hektar Nadas 21603 Hektar TARIM Toplam tarım alanı İlin yüzölçümünün % 15’idir. Çayır ve meraların kapladığı alan yaklaşık % 15, tarım dışı alan % 6’dır. Orman alanları ise % 64’lük bir orana sahiptir. Mutlak tarım alanı olarak tanımlanan 1. 2. ve 3. Sınıf tarım alanı 86.937 hektardır. Buna özel birkaç bitki cinsi için uygun sürümle ekim yapılabilecek 4. Sınıf topraklar da eklendiğinde bu alan 121.200 hektara ulaşmaktadır. Diğer bir ifade ile Türkiye toplam tarım alanın yaklaşık % 0,5’i Bolu ilindedir. Bu alanın 34.336 hektarında sulu tarım, 86.864 hektarında ise kuru tarım yapılmaktadır. Kalan toprakların 124.440 hektarı çayır-mera (yaylaklar dâhil), 504.310 hektarı orman ve fundalık, 84.050 hektarı ise tarım dışı topraklardır. Yeterli miktarda olmayan tarla arazisi, küçük parçalar halindedir. İlimizde tarla bitkileri olarak ekili alanların büyük bir kısmını tahıllar oluşturmaktadır. Yetiştirilen tahılların başında buğday gelmektedir. Buğdayı sırasıyla; arpa, yulaf, çeltik ve mısır izlemektedir. Baklagillerden nohut, fasulye, fiğ ve burçak, endüstri bitkilerinden şeker pancarı ve şeker pancarı tohumu yetiştirilmektedir. Yumru bitkilerden patates, soğan, sarımsak ve hayvan pancarı yetiştirilmekte olup, bunlardan patates ilimiz için önemli ekonomik değere sahiptir. İlimizde ayrıca çeşitli meyve ve sebze bitkileri de üretilmektedir. Organik tarımın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 2015 yılı içerisinde Tarla Bitkileri 731.213 ton, elde edilen gelir 445 milyon TL; Meyve Üretimi 36.619 ton, elde edilen gelir 72 milyon TL; Sebze Üretimi (örtü altı dâhil) 28.430 ton, elde edilen gelir 47 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlimiz için önemli tarla bitkilerinden biri olan patates üretimi 2015 yılında 187.399 ton olarak gerçekleşmiş olup 85 milyon TL gelir elde edilmiştir. İl dâhilinde tarımsal amaçlı 188 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi; 5 Sulama Kooperatifi, 2 Su Ürünleri Kooperatifi olmak üzere toplam 14.697 ortaklı 195 kooperatif bulunmaktadır. HAYVANCILIK KANATLI HAYVANCILIK Broiler Piliç Yetiştiriciliği Türkiye Üretiminin % 27'si 2.736 İşletme /3.462 Kümes / 41.050.500 Broiler Piliç (Dönem Başına) 416.703 Ton Beyaz Et Üretimi 1 Milyar 760 Milyon TL Gelir 65.090 Ton İhracat / 351 Milyon TL İhracat Geliri Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği 22 İşletme / 36 Kümes / 423.000 Yumurtacı Tavuk 47 İşletme-362 Kümes-3.653.500 Damızlık Broiler Tavuk Yumurtası 57.095 Köy Yumurtacı Tavuğu Hindi Yetiştiriciliği 109 İşletme/149 Kümes/ 668.000 Hindi 14.768 Ton Pembe Et 177 Milyon TL Gelir Tarım sektörünün alt sektörlerinden olan kanatlı hayvancılık sektörünün il ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Bolu İli Türkiye genelinde broiler piliç eti ve ürünlerinin üretiminde % 30'luk potansiyele sahiptir. İl de, 2.736 işletmeye ait 3.462 kümeste dönem (2 aylık periyot) başına 41.050.500 adet broiler ile 22 işletmeye ait 36 kümeste 423.000 adet yumurtacı tavuk, 47 işletmeye ait 362 kümeste 3.653.500 adet Damızlık Broiler tavuk yumurtası, 109 işletmeye ait 149 kümeste 668.000 dönem/adet hindi, 57.095 köy yumurtacı tavuğu, 5.570 adet ördek, 7.955 adet kaz ile 8.990 adet köy hindisi olmak üzere toplam 45.796.000 adet kanatlı mevcuttur. İlimizde 2015 yılında üretilen 416.703.828 ton beyaz etten elde edilen gelir 1 Milyar 760 milyon TL, 14.768 ton pembe etten (hindi) elde edilen gelir 177 milyon TL olmuştur. İlimizde; üretilen beyaz etin % 16’lık kısmı ihraç edilmektedir. İhraç amacıyla Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından 2.158 adet İhracaat Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenmiştir. Bu kapsamda 65.090 ton kanatlı hayvan eti ihraç edilmiş olup elde edilen gelir 351 milyon TL’dir. 2015 yılında 285 milyon sofralık ve damızlık yumurta üretimi yapılmış olup, 62 milyon adet damızlık yumurta ihracatından elde edilen gelir 37 milyon TL’dir. BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 136.384 Büyükbaş 130.733 Küçükbaş 2.189 Ton Kırmızı Et Üretimi/52,5 Milyon TL Gelir 152.240 Ton Süt Üretimi/215 Milyon TL Gelir İlimizde, 2015 yılı itibariyle; 136.384 büyükbaş ve 130.733 küçükbaş hayvan tarımsal envanter içerisinde yer almaktadır. 2015 yılında, 2.188 ton kırmızı etten elde edilen gelir 52,5 milyon TL'dir. Süt üretimi 205.000 ton olup süt ve süt ürünlerinden elde edilen gelir 215 milyon TL olmuştur. Ayrıca, 2015 yılında Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli tarafından, İlimizden diğer illere 70 adet küçükbaş, 508 adet büyükbaş hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmiş olup, toplam 2.282 adet küçükbaş ve 2.812 adet büyükbaş hayvan il dışına sevk edilmiştir. SU ÜRÜNLERİ 32 Kültür Balıkçılığı İşletmesi 360 Ton Üretim 1 Milyon 800 Bin TL Gelir İlimizde, kayıtlı (projeli) 32 adet kültür balıkçılığı işletmesi olup toplam üretim miktarı 360 ton/yıl ve elde edilen gelir 1.8 milyon TL’dir. Seben Taşlıyayla (Avlanma izni kapasitesi yıllık 20 ton), Mengen Köprübaşı Baraj Göleti (Avlanma izni kapasitesi yıllık 22 ton) ve Yeniçağa Gölünde (Avlanma izni kapasitesi yıllık 18 ton) avcılık amacıyla kiraya verilmiştir. ARICILIK 475 İşletme 21.000 Adet Kovan 203 Ton Bal Üretimi İlde arıcılık gelişme gösteren hayvancılık faaliyetleri arasında yer almaktadır. Arıcılık yapan işletme sayısı 475, Arılı kovan sayısı 21.000 adet, bal üretimi yıllık 203 ton’dur. Kovan başına bal verim ortalaması 10 kg’dır. SANAYİ VE TİCARET SANAYİ 401 Sanayi Kuruluşu 19.000 İstihdam 450 Milyon Dolar İhracat Bolu’nun 1970’li yıllarda kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınması ile sanayi ve ticaret alanında ciddi atılımlar görülmeye başlamıştır. Kalkınmada öncelikli illere yatırım yapan yatırımcılara sağlanan birtakım kolaylıklar, bu sonucun ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. 1980’lerin başında kalkınmada öncelikli iller kapsamı dışına çıkarılan Bolu, sanayi ve ticaret alanında gelişimine devam etmiş olsa da, önceki döneme göre bu gelişme 90’lı yıllara kadar sekteye uğramıştır. 90’lı yıllarda gelişimini sürdüren Bolu, ardı ardına ortaya çıkan ekonomik krizler ve 1999’da yaşanan deprem felaketleri sonrasında sanayi ve ticaret alanında gerilemiştir. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol arasında ve geleneksel sanayi merkezlerinin art bölgesinde yer almasına rağmen sanayileşmesini gerçekleştirememiş bir ara kent görünümündedir. Bolu'nun 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında bulunmaması ve çevresindeki bazı illerin söz konusu Kanun kapsamında bulunması İldeki yatırım ortamını olumsuz etkilemiştir. Sanayi alt yapısındaki sorunlar, yatırımcı-girişimci sayısının az oluşu ve özendirici önlemlerin yetersizliği nedenleriyle arzu edilen düzeyde yatırım yapılamamakta, çevre illerden ve yabancı ülkelerden girişimci ve yabancı sermaye çekilmesi de mümkün olmamaktadır. Sanayinin büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğu Bolu’da faaliyette bulunulan önemli sanayi dalları; gıda, orman ürünleri ve mobilya, madeni eşya ve metal sanayi, ısı cam ve temperli cam sanayi, elektrik cihazları üretimi, dokuma-giyim eşyası ve deri sektörleridir. İlimizde mevcut sanayi tesisleri merkezde yoğunlaşmıştır. Bolu’nun ilçelerinden Seben, Dörtdivan, Kıbrıscık ve Göynük ilçelerinin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bu ilçelerde birkaç istisna dışında ciddi anlamda sanayi tesisi yapılanması mevcut değildir. Gerede’de deri sanayi yaygın olarak gözlenmektedir. İlçede 130 civarında deri fabrikası bulunmakta olup, sektörde çalışanlar ilçe istihdamının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Mudurnu’da Sunta, Gıda (tahin, helva), Yem ve Tavukçuluk tesisleri mevcuttur. Mengen’in sanayisi ise genelde orman ürünlerine dayanmaktadır. Gentaş Werzalit fabrikası ile merkez ve köylerdeki mobilya atölyelerini sanayi tesisleri arasında sayabiliriz. Yeniçağa ekonomisinin önemli bir bölümünü nakliyatçılık oluşturmaktadır. İlçede faaliyet gösteren uluslararası ve yurt içi 30’un üzerinde nakliye şirketi bulunmaktadır. İlimiz Merkez ve İlçelerinde 2015 yıl sonu itibariyle 401 adet Sanayi Sicil Belgesi almış firma bulunmaktadır. Sanayi kuruluşlarınca 2015 yılında; Toplam 450.389.388 $ ihracat ve 212.109.606 $ ithalat gerçekleştirilmiştir. (Ticaret İl Müdürlüğü) İl genelinde halen faaliyet gösteren 368 sanayi kuruluşunda; 192 Mikro İşletmede 775 (%4), 122 Küçük İşletmede 2.726 (% 14), 37 Orta Boy İşletmede 3.920 (% 21) ve 17 KOBİ Dışı İşletmede 11.585 (% 65) olmak üzere toplam 19.006 kişi çalışmaktadır. Sanayide çalışanların 3.737'si vasıflı (% 20), 15.269'u (% 80) vasıfsızdır. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ a- Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi: Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yatırım teşvikleri yönünden sanayi kuşağı normal iller kapsamındadır. 1975 yılında kurulan, 73 hektar alana sahip olan ve 49 parselden oluşan Bolu O.S.B’ye ek olarak 35 parsel ve 74 hektar alandan oluşturulan Bolu Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas O.S.B’nin imar-parselasyon planları alt yapı ve enerji projeleri onaylanıp, 1. Etapta kamulaştırması tamamlanan altyapı imalatları yapım işi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile tamamlanmıştır. Mevcut Bolu O.S.B’ye ile Bolu Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas O.S.B’nin de birleştirilmesi sonucunda oluşan Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplamda 147 ha. alan ve 84 parselden oluşmuştur. Bolu Karma Tekstil ve İhtisas Sanayi Bölgesinde tahsis edilen parsel sayısı 71 olup, üretime geçen parsel sayısı 54’dür. Üretime geçen parsellerdeki faal işyerlerinde 4.200 kişilik istihdama ulaşılmıştır. Ek İhtisas OSB’nin kamulaştırma bedeli yaklaşık 14.000.000 TL tutmaktadır. Kamulaştırma çalışmaları kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca önceki yıllarda gönderilen 9.139.543TL kredi ve bölgenin katkısı ile birlikte toplam 12.259.346 TL ile 69 ha. Alanın rızai satış üzerinden anlaşması yapılarak tapuları alınmıştır. Kamulaştırılması yapılan alanların da alt yapı yapım işleri tamamlanmıştır. (3 ha. alana sahip mera vasıflı parseller, mera vasfından çıkarılmış olup, Milli Emlak Müdürlüğünden 142.747,87 TL karşılığında satışı alınmıştır.) 2. Etapta kamulaştırılması yapılamayan 8.766 m2 alan için çalışmalar devam etmekte olup, 2016 yılı içerisinde kamulaştırılması yapılarak alt yapısının bitirilmesi planlanmaktadır. Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin her türlü altyapı hizmetlerinin tamamlanmış olması, ulaşım ve nakliye avantajlarının yanında istihdama cevap verebilecek yeterli elemanının bulunması, Tevsii Organize Sanayi Bölgemizin cazibesini artırmakta olup, ilave OSB alanının tam kapasite ile işletmeye açılmasıyla yaklaşık 8.000 – 10.000 kişiye iş imkanı yaratılacak ve Bolu ekonomisinin kalkınmasında lokomotif görevini üstlenecektir. b- Gerede Organize Sanayi Bölgesi: 1993 yılında kurulan, 100 ha. büyüklüğünde ve 48 adet sanayi parselinden oluşan Gerede O.S.B’de 45 sanayi parselinin tahsisi yapılmış, 3 adet parsel tahsis edilmeyi beklemektedir. Üretime geçen parsel sayısı 13, inşaat safhasında olan parsel sayısı 22, proje safhasında olan parsel sayısı 1, tahsisli boş parsel sayısı 9 olup, istihdam 460’dır. Gerede O.S.B tam kapasite ile faaliyete geçirilebildiği takdirde 5.000 insana istihdam imkânı sağlanabilecektir. c- Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi: 1997 yılında kurulan 131 ha. büyüklüğünde, her biri 3–15 dönüm arasında değişen (46 adet 3 dönüm, 50 adet 6 dönüm, 30 adet 9 dönüm, 1 adet 15 dönüm) 127 sanayi parselinden oluşan Gerede Deri İhtisas O.S.B’nin tamamı kamulaştırılmış ve bedelleri ödenmiştir. Atık Su Arıtma Tesisi tamamlanmış ve 26.01.2007 tarihinde resmi açılışı yapılmıştır. Arıtma tesisinden arıtılmış olarak çıkan su; yapımı gerçekleştirilen deşarj hattıyla yaklaşık 5 km uzaktaki Ulusu Deresine deşarj yapılmaktadır. Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin imar planı ve altyapı proje revizyonları tamamlanarak ihalesi ve sözleşmesi yapılmak suretiyle 17.08.2012 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. OSB'nin YG-AG Elek. Şeb. Yapım işinin Sözleşmesi 25.08.2014 tarihinde imzalanmış, İşyeri Teslim Tarihi 02.09.2014’tür. 27.11.2015 de işin tamamı bitirilerek 09.12.2015 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesinde 2015 yılı sonuna kadar 18.807.355 TL’si kredi olmak üzere toplamda 25.400.000 TL kamulaştırma ve altyapı harcaması yapılmıştır. Gerede Deri İhtisas O.S.B’nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra İlçe Merkezindeki mevcut tabakhaneler O.S.B’ye taşınacak, ilçede üretim ve istihdam imkânları artacaktır. ç- Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi: 1997 yılında kurulmuştur. Organize Sanayi Bölgesi yapımı için 118 ha. alan için yer seçimi yapılmış, kamulaştırma, imar planları ve diğer altyapı projeleri çalışmalarına başlanılmamıştır. Yatırım Programına alınması için müracaat edilmiş olup, henüz yatırım programına alınmamıştır. 2016 yılında Alt yapı projeleri için yatırım programına alınması beklenmektedir. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ İlimizde inşaatı tamamlanarak faaliyet gösteren 4 Küçük Sanayi Sitesi, 3 Toplu İşyeri bulunmaktadır. Bu alanlarda toplam 1.344 adet işyeri mevcut olup bu işyerlerinde 2.466 kişi istihdam edilmektedir. Faal olan Küçük Sanayi Siteleri ve Toplu İşyerlerinin toplam alanı 824.601 m2, işyerlerindeki doluluk oranı % 80 civarındadır. TİCARET İl 470 Anonim, 2.031 Limited, 8 Kollektif, 1.128 Şahıs ve 221 Diğer (koop., yabancı, vakıf işletmesi vd.) olmak üzere toplam 3.858 şirket mevcuttur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluk alanına giren Kooperatif sayısı 45, faal üye sayısı 5.570, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluk alanına giren Kooperatif sayısı 71, faal üye sayısı 1.763’tür. İl genelinde faaliyet gösteren 27 Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı faal üye sayısı 7.681’dir. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER KOSGEB Bolu Müdürlüğü veri tabanına kayıtlı aktif işletme sayısı 3.427'dir. 2015 Yılında Desteklemelerden yararlanan işletme sayısı 205 olup, toplam bu işletmelere 2.077.548 TL destek sağlanmıştır. ESNAF ODALARI Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 27 üyesi bulunmakta olup, 27 Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 7.681 faal üye mevcuttur. BANKACILIK İl genelinde toplam 17 bankaya ait 45 şube bulunmaktadır. İldeki bankaların toplam mevduat tutarı 2014 yılı itibariyle 1.394.078.000 TL, toplam kredi tutarı 2.500.266.000 TL’dir. (Türkiye Bankalar Birliği, İstatistiki Raporlar/2014) İlçelerde toplam 7 banka ve 18 banka şubesi bulunmaktadır. Ziraat Bankası tüm ilçelerde örgütlenmiştir. Esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik faaliyette bulunan Halk Bankası ise Gerede, Göynük ve Mengen İlçelerinde bulunmaktadır. ORMANCILIK 514.295 Hektar Orman Alanı % 76 Nitelikli % 24 Bozuk Koru 933.848 m³ Endüstriyel Odun 111.101 Ster Yakacak Odun 160 Milyon TL Gelir İl yüzölçümünün % 64’üne tekabül eden orman alanları toplam 514.295 hektardır. Bu alanın % 76’sı (389.222 hektarı) normal koru, % 24’ü (125.073 hektarı) bozuk koru’dan oluşmaktadır. İl ormanlarının yarıya yakın kısmını çam türleri oluşturmaktadır. Köknar, kayın, meşe ağaçları da il ormanlarında bulunan diğer ağaç türleridir. Kadastrosu yapılan alan 504.244 hektar, bu alanın 373.149 hektarının tescili yapılmıştır. Kadastrosu yapılıp, tescili yapılmayan alan 131.095 hektar, kadastrosu yapılmayan alan 10.051 hektardır. İl’deki 487 köyün 402’si orman köyüdür. İl nüfusunun yaklaşık % 25’i orman köylerinde yaşamaktadır. İl’in orman yolları uzunluğu toplam 9.235 km. olup, bunun 6.598 km’si yapılmış, 2.637 km’sinin de yapımı planlanmıştır. Bolu ili ormanlarında 2015 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; 933.848 m3 endüstriyel odun ile 111.101 ster yakacak odun üretimi yapılmıştır. Bu ürünlerin satışından 160 milyon TL gelir elde edilmiş olup, 95 milyon TL kar sağlanmıştır. İlimiz ormancılık sektöründe faaliyet gösteren fabrika sayısı 118 olup, yıllık üretim kapasiteleri toplamı 498.049 m3’tür. Bolu İli Orman Varlığının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı % Kayın % 14 Meşe % 3 Göknar % 31 Diğer Yapraklı % 1 Sarıçam % 27 Kızılçam % 1 Karaçam % 23 Toplam % 100 MADENCİLİK İl GSYİH’sı içinde önemli bir yer tutmamakla birlikte, linyit madenciliği, kum, kil ve taş ocakçılığı alt sektörlerinde faaliyette bulunan işletmeler bulunmaktadır. Mengen ve Göynük ilçelerinde linyit kömürü, Seben İlçesindeki mermer yatakları ilin sahip olduğu maden rezervleri arasında yer almaktadır. Mengen İlçesinde özel sektöre ait 5 linyit işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerde toplam 372 kişi çalışmaktadır. Göynük İlçesinde hemen hemen hiçbir şekilde değerlendirilmeyen ve kömürden sonra en önemli enerji kaynağını oluşturan bitümlü şistler, sentetik sıvı yakıt olarak kullanılabilirliğinin yanı sıra, petro-kimya sanayii için de girdi olma potansiyeline sahiptir. MTA'nın konu ile ilgili araştırma çalışmaları devam etmektedir. MTA’nın İl’deki maden ve enerji kaynaklarına ilişkin bulguları; kireç, alçı taşı yataklarının yanı sıra, metalik maden kaynaklarından; Demir (Yeniçağa-Kemaller), Manganez (Gerede-Çayırviran), Endüstriyel hammadde kaynaklarından; Kaolen (Gerede-Yeniçağa), (Mudurnu-Merkez), Talk (Mudurnu-Merkez), Manyazit (Mudurnu-Ilıca), Mermer (Seben) ve enerji hammaddelerinden; Turba-Torf kömürü (Yeniçağa) ile ilgili işletme potansiyeli mevcut rezervlerin bulunduğunu ortaya koymaktadır.
  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem
  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Ocak ayı verilerine göre ilin genel nüfusu 311.810 olup, il ve ilçe merkezleri nüfusu 220.274 , belde ve köy nüfusu 91.536'dır. kaynak: www.tuik.gov.tr erişim tarihi: 08.02.2018
  ...Devamını Oku
  Bolu İli?nin doğusunda yer olan ilçenin doğusunda Gerede, batısında Bolu, kuzeyinde Yeniçağa, güneyinde Çamlıdere, güneybatısında Kıbrıscık toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 552 km2 alana sahiptir. İlçenin rakımı 1.340 metre olup, nüfusu 6527, İl merkezine uzaklığı 47 km?dir. İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 24 köy bulunmaktadır. kaynak: www.bolu.gov.tr erişim tarihi: 14.05.2014
  ...Devamını Oku
  Bolu İli?nin doğusunda yer alan ilçenin güneydoğusunda Kızılcahamam ve Çamlıdere, kuzey doğusunda Çerkeş ve Eskipazar, güneybatısında Dörtdivan, kuzeyinde Mengen, batısında Yeniçağa toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.059 km2 alana sahiptir. İlçenin rakımı 1.350 metre olup, nüfusu 34094, il merkezine uzaklığı 52 km?dir. İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 92 köy bulunmaktadır. kaynak: www.bolu.gov.tr erişim tarihi: 14.05.2014
  ...Devamını Oku
  Bolu İli?nin güneybatısında yer alan ilçenin kuzeyinde Akyazı, doğusunda Mudurnu, güneydoğusunda Nallıhan, güneyinde Sarıcakaya, güney batısında Gölpazarı ve batısında Geyve toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.362 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 720 metre olup, nüfusu 15772, İl merkezine uzaklığı 96 km?dir. İlçe merkezi 6 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 66 köy bulunmaktadır. kaynak: www.bolu.gov.tr erişim tarihi: 14.05.2014
  ...Devamını Oku
  KIBRISCIK Bolu İli?nin güneyinde yer alan ilçenin kuzeydoğusunda Dörtdivan, güneyinde Beypazarı, kuzey ve batısında Seben toprakları ile sınırlı olarak yaklaŞık 462 km² alana sahiptir. ilçenin rakımı 1.130 metre olup, nüfusu 3461, İl merkezine uzaklığı 63 km?dir. İlçe merkezi 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 22 köy bulunmaktadır. kaynak: www.bolu.gov.tr erişim tarihi: 14.05.2014
  ...Devamını Oku
  MENGEN Bolu İli?nin kuzeydoğusunda yer alan ilçenin kuzeyinde Devrek, doğusunda Eskipazar, kuzeydoğusunda Yenice, güneydoğusunda Gerede, güneyinde Yeniçağa, güneybatı ve batısında Bolu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 898 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 610 metre olup, nüfusu 14042, il merkezine uzaklığı 56 km?dir. İlçe merkezi 10 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçeye bağlı 1 belde (Gökçesu) ve 56 köyü bulunmaktadır. kaynak: www.bolu.gov.tr erişim tarihi: 14.05.2014
  ...Devamını Oku
  MUDURNU Bolu İli?nin güneybatısında yer alan ilçenin kuzeyinde Düzce ili, doğusunda Seben, kuzeydoğusunda Bolu, kuzeybatısında Hendek, güneyinde Nallıhan, batısında Göynük ve Akyazı toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.409 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 840 metre olup, toplam nüfusu 19987, il merkezine uzaklığı 52 km'dir. İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 73 köy ve 1 beldesi bulunmaktadır. kaynak: www.bolu.gov.tr erişim tarihi:14.05.2014
  ...Devamını Oku
  SEBEN Bolu İli?nin güneyinde yer alan ilçenin kuzeyinde Bolu, doğusunda Kıbrıscık, güneyinde Ankara'nın Nallıhan, batısında Mudurnu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 817 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 625 metre olup, nüfusu 5552, İl merkezine uzaklığı 52 km?dir. İlçe merkezi 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 29 köy bulunmaktadır. kaynak: www.bolu.gov.tr erişim tarihi 14.05.2014
  ...Devamını Oku
  YENİÇAĞA Bolu İli'nin doğusunda yer alan ilçenin kuzeyinde Mengen, doğusunda Gerede, güneyinde Dörtdivan, batısında Bolu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 156 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 990 metre olup, nüfusu 7499, İl merkezine uzaklığı 37 km'dir. İlçe merkezinde 3 mahalle bulunmakta olup, 16 köy bağlıdır. İlçe merkezinin kuzeyinde 400 hektarlık Yeniçağa Gölü yer alır. Kaynak: www.bolu.gov.tr erişim tarihi: 14.05.2014
  ...Devamını Oku
   Denizyolu
   İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır.
   ...Devamını Oku
   Karayolu
   Uluslar arası TEM Otoyolu ve D.100 Karayolu Bolu şehir merkezinden geçmektedir. İstanbul'a 250, Ankara'ya 170 km. mesafededir. Şehir ve çevresinde bulunan tarihi, turistik yerler ve ilçelere ise Bolu’dan kalkan otobüs ve dolmuşlarla gidilebilir. Bolu’nun Bazı Merkezlere Uzaklığı : Bolu – İstanbul 250 km Bolu – Ankara 170 km Bolu – İzmir 590 km Bolu – Konya 445 km Bolu – Bursa 270 km Bolu – Nevşehir 465 km Bolu – Adana 735 km Bolu – Antalya 690 km Bolu – Trabzon 815 km Bolu – Erzurum 963 km Bolu – Zonguldak 159 km Bolu – Sakarya 114 km Bolu - Düzce 45 km BOLU İL MERKEZİ VE İLÇELER ARASI UZAKLIKLAR: Bolu - Dörtdivan 45 km Bolu - Gerede 50 km Bolu - Göynük 96 km Bolu - Kıbrıscık 63 km Bolu - Mengen 56 km Bolu - Mudurnu 52 km Bolu - Seben 52 km Bolu - Yeniçağa 37 km. Şehirlerarası Otobüs Terminali: 274 13 90 274 18 58 274 14 50 274 18 80 Bolu şehir içi ve yakın çevre ulaşımı için ayrıntılı bilgi: www.boluulasim.com
   ...Devamını Oku
   Demiryolu
   İlimizde demiryolu bulunmamaktadır.
   ...Devamını Oku
   Havayolu
   İlimizde hava alanı bulunmamaktadır. En yakın hava alanları 200 km. mesafede bulunan Ankara Esenboğa ve 225 km. mesafede bulunan İstanbul Sabiha Gökçen hava alanlarıdır.
   ...Devamını Oku

   Konum Bilgileri

   Haberler ve Duyurular TÜMÜ