­
Şırnak

Genel Bilgiler

İlin tarihi geçmişi, Osmanlının son döneminde ortaya çıkmakla birlikte toraklarının tarih öncesi dönemlere kadar uzanan bir geçmişi bulunmaktadır. Arkeolojik kazıların az olması tarihsel süreç hakkında bilgi sahibi olmayı güçleştirmektedir. Mezopotamya ve İran ağırlıklı devletlerden Asur, Pers ve Sasaniler ile sonrasında Roma ve Bizans imparatorlukları egemen olmuşlardır. Erken İslam döneminde fethedilen Şırnak toprakları, sırasıyla Emevi, Abbasi, Selçuklu, Eyyubi ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Şırnak Diyarbakır salnamesine göre 1875 ve 1876 yıllarında Mardin livasına bağlı kazadır. Cumhuriyet döneminde Siirt iline bağlı bir ilçe iken 1990 yılında il olmuştur. KAYNAK: Şırnak Valiliği, (2012). Şırnak Kültür Envanteri, Ankara, Anıt Matbaa, 25
...Devamını Oku

Seyahat Hatırası TÜMÜ